Treceți la conținutul principal

Postări

Se afișează postări din aprilie, 2012

Bloggeri, atentie la protectia datelor personale

Nu e vorba de cercetătorii englezi, ci de nişte judecători englezi, şi anume cei de la    High Court of Justice  (nu, nu e instanţă supremă în Anglia!). Aceştia, sesizaţi de   Information Commissioner, adică echivalentul de la noi  Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, în legătură cu posibilitatea de a investiga pe editorii unui blog în legătură cu prelucrarea datelor personale au fost de acord că şi blogurile au o obligaţia să respecte regulile privind prelucrarea datelor personale. Ca sa nu se ambalaze prea tare funcţionarii autorităţii noastre băştinaşe, în caz nu era vorba de obligaţia de a notifica autoritatea asupra prelucrării de date personale, ci o investigaţie concretă privind modul de utilizare a datelor de către editorii unui blog.

Buletin 16.04.2012-20.04.2012

Protecţia consumatorilor Monitorul Oficial, Partea I 256 18/04/2012 Ordin nr. 45 din 14/03/2012 - Emitent: Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor Intrare in vigoare: 18/04/2012 privind controlul pe piaţă al menţiunilor nutriţionale şi de sănătate înscrise pe produsele alimentare Menţiunile nutriţionale şi de sănătate folosite la etichetarea, prezentarea şi publicitatea produselor alimentare vor respecta prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.924/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind menţiunile nutriţionale şi de sănătate înscrise pe produsele alimentare, cu modificările şi completările ulterioare Proceduri judiciare Monitorul Oficial, Partea I 258 19/04/2012 Lege nr. 63 din 17/04/2012 - Emitent: Parlamentul României Intrare in vigoare: 22/04/2012 pentru modificarea şi completarea Codului penal al României şi a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal "Confiscarea extinsă    Art. 1182. - Sunt supuse confiscării şi alte bunuri de

Deciziile 223 şi 224 ale Curţii Constituţionale privind aplicarea cotei de contribuţie de 5,5% pentru asigurări de sănătate la veniturile din pensii. O interpretare

Deciziile 223 şi 224 ale Curţii Constituţionale privind aplicarea cotei de contribuţie de 5,5% pentru asigurări de sănătate la veniturile din pensii au pus în dificultate autorităţile care au calculat această cotă în mod greşit până acum. Acestea au opinat în mai multe declaraţii că aceste decizii ale Curţii Constituţionale produc efecte numai pentru viitor şi în consecinţă banii încasaţi până acum nu ar trebui restituiţi Dar mai întâi să vedem ce spun concret aceste decizii. Textul sună aşa „Constată că dispoziţiile art. 259 alin. (2) din Legea   nr. 95/2006   privind reforma în domeniul sănătăţii, care au format obiectul excepţiei de neconstituţionalitate ridicate de …., sunt constituţionale în măsura în care se interpretează în sensul că procentul de 5,5 se aplică numai asupra veniturilor din pensii care depăşesc 740 de lei. ” Dispoziţia este identică pentru ambele situaţii, diferite fiind doar numele autorilor excepţiei de neconstituţionalitate care au sesizat Curte

Model de contract de consultanta

Un model care cu adaptari minime poate fi folosit la o multitudine de situatii. C O N T R A C T DE CONSULTANTA Încheiat î ntre (1) (2 ) 1.       Clientul declară că are autoritatea de a încheia şi executa acest contract şi că a investit consultantul cu deplină putere pentru a executa serviciile solicitate, în conformitate cu dispoziţiile prezentului contract, înţelegînd să accepte modul de operare al consultantului în executarea serviciilor sale. 2.        Obiectul contractului : Obiectul prezentului contract îl constituie acordarea de consultanţă clientului aşa cum este aceasta definită în prezentul contract, în conformitate cu obiectivele clientului şi categoriile de servicii solicitate în prezentul contract şi în anexele acestuia. 3.        Definiţii . In înţelesul prezentului contract, prin “consultanţă” se înţelege prestarea de către consultant a următoarelor servicii (se descriu serviciile concret) 4.        Durata contractului : Prezentul

Exceptii de la obligatia notificarii prelucrarii datelor cu caracter personal

Monitorul Oficial, Partea I 216 02/04/2012 Decizie nr. 23 din 26/03/2012  - Emitent: Autorit. Naţ. de Suprav. a Preluc. Datelor cu Caracter Personal Intrare in vigoare: 02/04/2012 privind stabilirea cazurilor în care nu este necesară notificarea prelucrării unor date cu caracter personal  Notificarea prelucrării datelor cu caracter personal nu este necesară în următoarele cazuri:    a) când prelucrarea datelor cu caracter personal este efectuată de persoanele fizice sau de entităţile private care desfăşoară o activitate independentă, autorizată în baza unei legi speciale, în scopul îndeplinirii atribuţiilor lor legale;    b) când prelucrarea datelor cu caracter personal este efectuată în scopul gestionării bazei de date deţinute de Arhivele Naţionale;    c) când prelucrarea datelor cu caracter personal este efectuată în scopul împrumuturilor de cărţi, opere cinematografice, artistice, alte opere audiovizuale, precum şi de reproduceri ale acestora de către entităţile de drep

Schimbari privind colectarea remuneratiilor potrivit gestiunii colective a drepturilor de autor si conexe

Monitorul Oficial, Partea I 196 26/03/2012 Decizie nr. 38 din 20/03/2012  - Emitent: Oficiul Român pentru drepturile de autor Intrare in vigoare: 26/03/2012 privind desemnarea organismului de gestiune colectivă Societatea Autorilor şi Editorilor Români de Opere Ştiinţifice PERGAM drept colector al remuneraţiei compensatorii pentru copia privată în domeniul operelor reproduse de pe hârtie  Monitorul Oficial, Partea I 197 26/03/2012 Decizie nr. 39 din 21/03/2012  - Emitent: Oficiul Român pentru drepturile de autor Intrare in vigoare: 26/03/2012 privind desemnarea organismului de gestiune colectivă Asociaţia Română pentru Artişti Interpreţi sau Executanţi - ARAIEX drept colector al remuneraţiilor cuvenite artiştilor interpreţi sau executanţi pentru comunicarea publică a fonogramelor publicate în scop comercial ori a reproducerilor acestora Monitorul Oficial, Partea I 197 26/03/2012 Decizie nr. 37 din 20/03/2012  - Emitent: Oficiul Român pentru drepturile de autor Intrare in vi