Treceți la conținutul principal

Postări

Se afișează postări din mai, 2012

Acţiune în constatarea proprietăţii construcţiilor edificate fără autorizaţie de către proprietarii terenului. Admisibilitate

I.C.C.J., secţia civilă şi de proprietate intelectuală, decizia  nr . 3668 din 6 mai 2005              Rejudecând  fondul cauzei, după desfiinţarea sentinţei civile  nr . 544 din 27 ianuarie 2004 a Judecătoriei Sectorului 2  Bucureşti, Curtea de Apel Bucureşti, secţia a VII-a civilă, prin decizia  nr . 730/A din 28 iunie 2004, a admis acţiunea în constatare a reclamanţilor  Gh.L . şi alţii, reţinând că sunt proprietarii unor construcţii (magazie şi garaj) ce au edificat pe terenul ce au cumpărat, împreună cu alte construcţii, prin contractul autentificat sub nr.6991 din 12 martie 1994 la Notariatul de Stat al Sectorului 2 Bucureşti,.   Prin recursul declarat de Municipiul Bucureşti – pârât, în contradictoriu cu care s-a judecat cauza – a susţinut, în esenţă, că în mod greşit s-a admis acţiunea în constatare, deoarece reclamanţii au edificat construcţii respective fără a obţine o autorizaţie şi fără a deţine contractul de construcţie şi procesul verbal de predare-primire, acţiun

Buletin legislativ 21.05.12-25.05.12

Financiar-fiscal Monitorul Oficial, Partea I 350 23/05/2012 Procedură din 16/05/2012 - Emitent: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Intrare in vigoare: 23/05/2012 de înregistrare fiscală, din oficiu sau la cererea altei autorităţi care administrează creanţe fiscale, a unui subiect de drept fiscal care nu şi-a îndeplinit obligaţia de înregistrare fiscală, potrivit legii Monitorul Oficial, Partea I 356 25/05/2012 Procedură din 11/05/2012 - Emitent: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Intrare in vigoare: 25/05/2012 de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA Procedurile privesc: ·          Înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA a persoanelor impozabile obligate să se înregistreze în scopuri de taxă pe valoarea adăugată şi care nu solicită înregistrarea ·          Înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, din oficiu, a persoanelor impozabile care au fost reactivate fiscal şi a persoanelor impozabile care au înscris în registrul comerţul

Factura fiscala. Natura juridica

Tot citesc despre obligatii contractuale care ar izvori din factura fiscala . Am vazut chiar cereri avand ca obiect anularea facturii! (nu, nu in sens fiscal-contabil, ci pentru anularea unor obligatii civile) Factura fiscala nu este decat un document justificativ, care sta la baza inregistrarilor in contabilitate furnizorului sau prestatorului si a cumparatorului, respectiv beneficiarului, ea fiind un mijloc de proba cu privire la operatiunea facturata, neavand calitatea de act juridic, care sa trebuiasca sa indeplineasca cerintele Codului civil, nici chiar atunci cand – ca in cauza de fata – probeaza existenta unui contract comercial consensual, pentru care partile nu au confectionat un instrumentum. Inalta Curte de Casatie si Justitie Sectia comerciala decizia nr.1017 din 26 martie 2009 In cauza avand ca obiect actiunea comerciala in pretentii, formulata de reclamanta S.C. E. SA impotriva paratei A.E., aceasta formuleaza, o cerere reconventionala prin care solicita instantei ca

Buletin legislativ 14.05.12-18.05.12

Bancar Monitorul Oficial, Partea I 336 18/05/2012 Ordonanţă de urgenţă nr. 17 din 16/05/2012  - Emitent: Guvernul României Intrare in vigoare: 18/05/2012 privind stabilirea unor măsuri de restituire a unor contribuţii de asigurări sociale de sănătate Pentru a solicita autorizarea, în înţelesul prezentului ordin, entităţile prevăzute la art. 2 trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:    a) case de schimb valutar:    a.1. existenţa ca obiect principal de activitate a schimbului valutar pentru persoane fizice cod CAEN 6612 - Activităţi de intermediere a tranzacţiilor financiare - activităţi ale birourilor de schimb valutar. Activităţile secundare nu pot fi altele decât cele incluse în cod CAEN 6619 - Activităţi auxiliare intermedierilor financiare, exclusiv activităţi de asigurări şi coduri de pensii - remiterea de bani;    a.2. existenţa de disponibilităţi băneşti în monedă naţională şi/sau valute cotate în echivalent de minimum 75.000 euro atât la înfiinţare, cât şi pe parcursul

Medicii şi contractul de prestări servicii

Dispoziţiile art.196 din Legea 95/2006 permit medicilor să fie angajaţi în spitale cu contract de prestări servicii. În ce măsură este aplicabilă această dispoziţie raportat la ansamblul legislaţiei. În primul rând ar trebui făcută o punere la zi a terminologiei. Conform Noului Cod Civil, ceea ce numeam în trecut contract de prestări servicii în terminologia Noului Cod Civil corespunde Contractului de furnizare. Într-un alt articol „ Contract de muncă versus contract prestări servicii ” arătam că încheierea de contracte de prestări servicii era posibilă prin excepţie pentru activităţi cu caracter temporar. Însăşi dispoziţiile art. 196 din Legea 95/2006 descriu o situaţie de excepţie pe care am putea-o defini ca „lipsa de personal angajat cu contract de muncă” În consecinţă este justificată încheierea unui contract de prestări servicii cu respectarea condiţiilor art. 196 din legea 95/2006. Totuşi spitalele, şi ne referim aici la spitalele publice, având un statut de ins

Buletin legislativ 07.05.2012-11.05.2012

Proprietate intelectuală Monitorul Oficial, Partea I 313 10/05/2012 Decizie nr. 57 din 07/05/2012 - Emitent: Oficiul Român pentru drepturile de autor Intrare in vigoare: 10/05/2012 privind desemnarea organismului de gestiune colectivă Asociaţia Română pentru Artişti Interpreţi sau Executanţi - ARAIEX drept colector al remuneraţiilor cuvenite artiştilor interpreţi sau executanţi pentru radiodifuzarea fonogramelor de comerţ şi a celor publicate în scop comercial ori a reproducerilor acestora de către organismele de radiodifuziune Decizie nr. 56 din 07/05/2012 - Emitent: Oficiul Român pentru drepturile de autor Intrare in vigoare: 10/05/2012 privind desemnarea organismului de gestiune colectivă Asociaţia Română pentru Artişti Interpreţi sau Executanţi - ARAIEX drept colector al remuneraţiilor cuvenite artiştilor interpreţi sau executanţi pentru comunicarea publică a fonogramelor publicate în scop comercial ori a reproducerilor acestora Diverse Monitorul Oficial, Partea I 295 bis 04/05/20

Download link - poate fi pedepsit

Unele Curti de justiţie dau o interpretare foarte strictă protecţiei drepturilor de autor. Chiar şi dacă postaţi un link pe site-ul dumneavoastră, link care conduce la descărcarea (download) unui conţinut protejat de drepturi de autor,  în condiţţiile în acare conţinutul protejat este oferit de un alt site, se poate să fiţi găsiţi totuşi responsabili de încălcarea drepturilor de autor. Aşa a judecat la 27 septembrie 2011 Regional Court of Vizcaya (Bilbao) confruntată cu un astfel de caz, stabilind răspunderea penală a administratorilor site-ului, în condiţiile în care aceştia aveau şi publicitate pe site, circumstanţă în care Curtea a reţinut că a existat intenţia de a obţine profit din această activitate.

Facebook, vrea să-ţi vadă angajatorul contul?

Că tot era vorba de  The Information Commissioner's Office, echivalenrtul de la noi este Autoritatea Naţională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, această instituţie a luat atitudine faţă de o practică venită din U.S. and A (cum zicea Borat). Anume angajatorii cer candidaţilor la un job şi angajaţilor acces la contul de Facebook. Cum corporatiştii din toată lumea sunt foarte grăbiţi să adopte orice iniţiativă venită de peste ocean, practica ameninţă să se extindă şi în Europa. Ei bine,  The Information Commissioner's Office a calificat această practica ca fiind o cerere excesivă de date cu carcatre personal, deci ca fiind ilegală.

Buletin 23.04.2012-04.05.2012

Comerţ Monitorul Oficial, Partea I 290 03/05/2012, Hotărâre nr. 378 din 24/04/2012 - Emitent: Guvernul României Intrare in vigoare: 03/05/2012 privind modificarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.344/2003 Se elimină avizele din partea organizaţiilor patronale de profil pentru autorizarea activităţii de comerţ cu metale preţioase. Achiziţii publice Monitorul Oficial, Partea I numarul 279 din 26-04-2012 Ordonanţă de urgenţă nr. 14 din 24/04/2012  - Emitent: Guvernul României Intrare in vigoare: 26/04/2012 pentru reglementarea unor măsuri financiare cu privire la Programul naţional de dezvoltare a infrastructurii Începând cu data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă, sub sancţiunea nulităţii absolute, nu mai pot fi încheiate contracte cu executanţii de lucrări,