luni, 7 mai 2012

Buletin 23.04.2012-04.05.2012


ComerţMonitorul Oficial, Partea I 290 03/05/2012, Hotărâre nr. 378 din 24/04/2012 - Emitent: Guvernul României Intrare in vigoare: 03/05/2012 privind modificarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.344/2003
Se elimină avizele din partea organizaţiilor patronale de profil pentru autorizarea activităţii de comerţ cu metale preţioase.

Achiziţii publice

Monitorul Oficial, Partea I numarul 279 din 26-04-2012 Ordonanţă de urgenţă nr. 14 din 24/04/2012 - Emitent: Guvernul României Intrare in vigoare: 26/04/2012 pentru reglementarea unor măsuri financiare cu privire la Programul naţional de dezvoltare a infrastructurii
Începând cu data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă, sub sancţiunea nulităţii absolute, nu mai pot fi încheiate contracte cu executanţii de lucrări, prestatorii de servicii şi furnizorii finanţate în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2010 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare a infrastructurii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2011, cu completările ulterioare, cu excepţia celor pentru care a fost comunicat rezultatul procedurii anterior datei de intrare în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

Diverse

Monitorul Oficial, Partea I numarul 277 din 26-04-2012 Ordonanţă de urgenţă nr. 13 din 24/04/2012 - Emitent: Guvernul României Intrare in vigoare: 26/04/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice 

Monitorul Oficial, Partea I numarul 273 din 25-04-2012 Regulament din 10/04/2012 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 25/04/2012 Regulamentcadru privind organizarea şi funcţionarea cluburilor sportive studenteşti din subordinea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

Monitorul Oficial, Partea I numarul 268 din 23-04-2012 Normă metodologică din 18/04/2012 - Emitent: Guvernul României Intrare in vigoare: 23/04/2012 de aplicare a Legii nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopţiei 

Niciun comentariu: