luni, 28 mai 2012

Buletin legislativ 21.05.12-25.05.12


Financiar-fiscal

Monitorul Oficial, Partea I 350 23/05/2012 Procedură din 16/05/2012 - Emitent: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Intrare in vigoare: 23/05/2012 de înregistrare fiscală, din oficiu sau la cererea altei autorităţi care administrează creanţe fiscale, a unui subiect de drept fiscal care nu şi-a îndeplinit obligaţia de înregistrare fiscală, potrivit legii

Monitorul Oficial, Partea I 356 25/05/2012 Procedură din 11/05/2012 - Emitent: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Intrare in vigoare: 25/05/2012 de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA

Procedurile privesc:
·         Înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA a persoanelor impozabile obligate să se înregistreze în scopuri de taxă pe valoarea adăugată şi care nu solicită înregistrarea
·         Înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, din oficiu, a persoanelor impozabile care au fost reactivate fiscal şi a persoanelor impozabile care au înscris în registrul comerţului menţiuni privind încetarea situaţiei de suspendare temporară a activităţii
·         Anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA
·         Anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA a persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA, aflate în inactivitate temporară, înscrisă în registrul comerţului
·         Anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, în cazul în care asociaţii/administratorii persoanei impozabile sau persoana impozabilă însăşi au fapte înscrise în cazierul fiscal
·         Anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA a persoanelor impozabile care nu au depus pe parcursul unui semestru calendaristic niciun decont de taxă
·         Anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, dacă în deconturile de TVA depuse pentru semestru calendaristic nu au fost evidenţiate operaţiuni, realizate în cursul perioadelor de raportare
·         Anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, în situaţia în care persoana înregistrată conform art. 1531 din Codul fiscal se înregistrează în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, conform art. 153 din Codul fiscal
·         Indreptarea erorilor materiale privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA sau anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA


IT&C

Monitorul Oficial, Partea I 352 24/05/2012 Metodologie din 23/03/2012 - Emitent: Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Intrare in vigoare: 24/05/2012 de identificare a infrastructurilor critice naţionale din sectorul tehnologia informaţiei şi comunicaţii 

Aceasta informare este o selectie a unor elemente de noutate legislativa cu scop strict informativ

Niciun comentariu: