marți, 5 iunie 2012

Buletin legislativ 28.05.12-01.06.12


Proceduri judiciare

Monitorul Oficial, Partea I 365 30/05/2012 Lege nr. 76 din 24/05/2012 - Emitent: Parlamentul României Intrare in vigoare: 01/09/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă

Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 15 iulie 2010, intră în vigoare la 1 septembrie 2012.

Protecţie socială, muncă, calificări

Monitorul Oficial, Partea I 367 30/05/2012 Normă metodologică din 30/05/2012 - Emitent: Ministerul Finanţelor Publice Intrare in vigoare: 30/05/2012 pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2012 privind stabilirea unor măsuri de restituire a unor contribuţii de asigurări sociale de sănătate

Sumele reţinute de la data de 1 ianuarie 2011 până la data de 30 aprilie 2012, reprezentând diferenţa dintre pensiile nete rezultate prin aplicarea procentului de contribuţie de asigurări sociale
de sănătate asupra întregului cuantum al pensiei şi pensiile nete rezultate prin aplicarea procentului de contribuţie de asigurări sociale de sănătate asupra părţii din pensie care depăşeşte nivelul de 740 lei, se restituie astfel:
   a) pentru sumele reţinute în perioada ianuarie-martie 2011, restituirea se realizează în tranşe lunare egale în perioada iunie-august 2012;
   b) pentru sumele reţinute în perioada aprilie 2011-aprilie 2012, restituirea se realizează până la data de 31 decembrie 2013.

Educaţie

Monitorul Oficial, Partea I 372 31/05/2012 Ordonanţă de urgenţă nr. 21 din 30/05/2012 - Emitent: Guvernul României Intrare in vigoare: 31/05/2012 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011

Sunt modificate în principal reguli privind titularizarea cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar.

Diverse

Monitorul Oficial, Partea I 360 28/05/2012 Procedură din 03/05/2012 - Emitent: Ministerul Mediului şi Pădurilor Intrare in vigoare: 28/05/2012 de emitere a certificatelor de origine pentru biomasa provenită din silvicultură şi industriile conexe

În sensul procedurii prin biomasa provenită din silvicultură şi industriile conexe se înţelege:
   a) lemnul de foc provenit din crăci;
   b) lemnul de foc provenit din resturi de exploatare;
   c) lemnul de foc provenit din lemn rotund;
   d) rumeguş;
   e) deşeuri de prelucrare primară a lemnului;
   f) tocătură de lemn.

Monitorul Oficial, Partea I 361 29/05/2012 Ordin nr. 148 din 15/05/2012 - Emitent: Biroul Român de Metrologie Legală Intrare in vigoare: 29/11/2012 pentru aprobarea Listei oficiale a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal L.O. – 2012

Aceasta informare este o selectie a unor elemente de noutate legislativa cu scop strict informativ.

Niciun comentariu: