luni, 16 iulie 2012

Buletin legislativ 09.07.12-13.07.12


Financiar-fiscal

Monitorul Oficial, Partea I 481 13/07/2012 Hotărâre nr. 670 din 04/07/2012 - Emitent: Guvernul României Intrare in vigoare: 13/07/2012 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004

Monitorul Oficial, Partea I 475 12/07/2012 Ordin nr. 8 din 04/07/2012 - Emitent: Banca Naţională a României Intrare in vigoare: 12/07/2012 Ordin pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind întocmirea situaţiilor financiare FINREP la nivel individual, conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile instituţiilor de credit în scopuri de supraveghere prudenţială, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 3/2011

Transporturi

Monitorul Oficial, Partea I 476 12/07/2012 Ordin nr. 1152 din 21/06/2012 - Emitent: Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri Intrare in vigoare: 12/07/2012 Ordin pentru aprobarea Procedurii privind desemnarea organismelor care realizează omologarea şi verificarea periodică a ambalajelor şi recipientelor destinate transportului rutier al mărfurilor periculoase şi a suprastructurilor montate pe vehicule rutiere specializate destinate transportului mărfurilor periculoase

Monitorul Oficial, Partea I 480 12/07/2012 Ordin nr. 1165 din 10/07/2012 - Emitent: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Intrare in vigoare: 12/07/2012 Ordin privind aprobarea criteriilor de prioritate pentru alocarea capacităţilor de infrastructură feroviară pe secţiile cu capacitate saturată, precum şi pentru asigurarea transparenţei

Diverse

Monitorul Oficial, Partea I 477 12/07/2012 Decizie nr. 727 din 09/07/2012 - Emitent: Curtea Constituţională Intrare in vigoare: 12/07/2012 Decizie referitoare la admiterea sesizării de neconstituţionalitate a Legii pentru modificarea alin. (1) al art. 27 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale*

Admite sesizarea de neconstituţionalitate formulată de 67 de deputaţi aparţinând Grupului parlamentar al Partidului Democrat Liberal şi constată că soluţia legislativă care exclude de la controlul de constituţionalitate hotărârile Parlamentului care afectează valori şi principii constituţionale este neconstituţională.

Monitorul Oficial, Partea I 478 12/07/2012 Decizie nr. 731 din 10/07/2012 - Emitent: Curtea Constituţională Intrare in vigoare: 12/07/2012 Decizie referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului

Constată că Legea pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului este constituţională, în măsura în care asigură participarea la referendum a cel puţin jumătate plus unul din numărul persoanelor înscrise în listele electorale permanente.

Monitorul Oficial, Partea I 479 12/07/2012 Decizie nr. 683 din 27/06/2012 - Emitent: Curtea Constituţională Intrare in vigoare: 12/07/2012 Decizie asupra conflictului juridic de natură constituţională dintre Guvern, reprezentat de primul-ministru, pe de o parte, şi Preşedintele României, pe de altă parte

Curtea Constituţională constată existenţa unui conflict juridic de natură constituţională între Guvern, pe de o parte, şi Preşedintele României, pe de altă parte, generat de acţiunea Guvernului şi a primului-ministru de a-l exclude pe Preşedintele României din componenţa delegaţiei care participă la Consiliul European în perioada 28-29 iunie 2012.
În exercitarea atribuţiilor constituţionale, Preşedintele României participă la reuniunile Consiliului European în calitate de şef al statului. Această atribuţie poate fi delegată de către Preşedintele României, în mod expres, primului-ministru.

Aceasta informare este o selectie a unor elemente de noutate legislativa cu scop strict informativ.

Niciun comentariu: