luni, 13 august 2012

Buletin legislativ 06.08.12-10.08.12


Muncă protecţie socială, calificări

Monitorul Oficial, Partea I 548 06/08/2012 Acord din 28/02/2011 - Emitent: Ministerul Afacerilor Externe Intrare in vigoare: 06/08/2012 Acord între România şi Statul Israel în domeniul securităţii sociale

Monitorul Oficial, Partea I 561 08/08/2012 Aranjament din 03/03/2012 - Emitent: Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale Intrare in vigoare: 08/08/2012 Aranjament administrativ pentru aplicarea Acordului dintre România şi Republica Moldova în domeniul securităţii sociale

Diverse
Monitorul Oficial, Partea I 557 07/08/2012 Ordin nr. 1022 din 24/07/2012 - Emitent: Ministerul Finanţelor Publice Intrare in vigoare: 07/08/2012 Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 141 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă


Monitorul Oficial, Partea I 559 08/08/2012 Decizie nr. 672 din 26/06/2012 - Emitent: Curtea Constituţională Intrare in vigoare: 08/08/2012 Decizie referitoare la admiterea, în parte, a excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii

Constată că sintagmele "indiferent sub ce formă" şi "relatări verbale consemnate de lucrătorii Securităţii" din cuprinsul art. 2 lit. b) teza întâi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii sunt neconstituţionale

Monitorul Oficial, Partea I 563 09/08/2012 Hotărâre nr. 797 din 31/07/2012 - Emitent: Guvernul României Intrare in vigoare: 09/08/2012 Hotărâre privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin utilizarea tehnologiilor noi şi crearea de locuri de muncă
Investiţiile pentru care se solicită finanţare în cadrul schemei trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:
   a) să fie considerate investiţii iniţiale - investiţia constând în active corporale şi/sau necorporale legate de realizarea unei noi unităţi, extinderea unei unităţi existente, diversificarea producţiei unei unităţi prin realizarea de noi produse, suplimentare, sau schimbarea fundamentală a procesului general de producţie a unei unităţi existente;
   b) să fie investiţii inovative sau investiţii care să includă o componentă ITC de minimum 20% din valoarea planului de investiţii;
   c) să conducă la crearea a cel puţin 200 de locuri de muncă;
   d) să facă dovada viabilităţii proiectului de investiţii şi a eficienţei economice a întreprinderii pe baza planului de afaceri, (planul de afaceri - document din care rezultă eficienţa economică a întreprinderii şi care prezintă strategia de dezvoltare a activităţii întreprinderii vizând cel puţin următoarele aspecte: descrierea afacerii, a produselor şi/sau serviciilor, analiza concurenţei pe piaţa pe care activează întreprinderea, prezentarea planului de marketing şi a strategiei de vânzări, structura organizatorică, situaţia financiară actuală şi proiecţii financiare, prezentarea surselor de finanţare a investiţiei şi a activităţii, evaluarea riscurilor care pot avea impact asupra activităţii. În document se fundamentează: încadrarea investiţiei în categoria investiţiei iniţiale, caracterul inovativ al acesteia, după caz, efectul stimulativ al ajutorului de stat, contribuţia la dezvoltarea regională, modul de îndeplinire a indicatorilor cantitativi şi calitativi. Planul de afaceri este elaborat pe perioada implementării investiţiei şi 5 ani de la data finalizării acesteia);
   e) să facă dovada contribuţiei la dezvoltarea regională, (contribuţia întreprinderii la dezvoltarea regională - contribuţia întreprinderii la bugetul de stat consolidat şi bugetul local, aferentă investiţiei, realizată prin plata de taxe şi impozite la bugetul general consolidat şi la bugetul local pe perioada implementării investiţiei şi 5 ani de la data finalizării acesteia, din care se deduce valoarea ajutorului de stat. Această contribuţie trebuie să aibă o valoare cel puţin egală cu valoarea ajutorului de stat solicitat).

Aceasta informare este o selectie a unor elemente de noutate legislativa cu scop strict informativ.

Niciun comentariu: