marți, 11 septembrie 2012

Buletin legislativ 03.09.12-07.09.12


Asigurări

Norme privind autorizarea şi funcţionarea asigurătorilor, Normă din 24/08/2012 - Emitent: Comisia de Supraveghere a Asigurărilor Intrare in vigoare: 03/09/2012, Monitorul Oficial, Partea I 631 03/09/2012

Protecţia mediului

Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului mediului şi pădurilor şi al ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri nr. 2.743/3.189/2011 privind aprobarea Procedurii şi criteriilor de evaluare şi autorizare a organizaţiilor colective şi de evaluare şi aprobare a planului de operare pentru producătorii care îşi îndeplinesc în mod individual obligaţiile privind gestionarea deşeurilor de baterii şi acumulatori, precum şi componenţa şi atribuţiile comisiei de evaluare şi autorizare, Ordin nr. 2366 din 15/06/2012 - Emitent: Ministerul Mediului şi Pădurilor Intrare in vigoare: 04/09/2012, Monitorul Oficial, Partea I 632 04/09/2012

Proprietate intelectuală

Regulament pentru aplicarea Legii nr. 255/1998 privind protecţia noilor soiuri de plante
Regulament din 17/07/2012 - Emitent: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale Intrare in vigoare: 07/09/2012 Monitorul Oficial, Partea I 637 07/09/2012

Piaţa de capital

Regulament pentru aplicarea art. 41 din Regulamentul (UE) nr. 236/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 14 martie 2012 privind vânzarea în lipsă şi anumite aspecte ale swapurilor pe riscul de credit
Regulament nr. 6 din 03/09/2012 - Emitent: Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare Intrare in vigoare: 07/09/2012 Monitorul Oficial, Partea I 637 07/09/2012

Diverse

Ordin pentru aprobarea Procedurii privind proiectarea, verificarea, execuţia, recepţia şi punerea în funcţiune a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale Ordin nr. 32 din 30/08/2012 - Emitent: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei Intrare in vigoare: 06/09/2012 Monitorul Oficial, Partea I 635 06/09/2012

Aceasta informare este o selectie a unor elemente de noutate legislativa cu scop strict informativ.

Niciun comentariu: