Treceți la conținutul principal

Buletin legislativ 27.08.12-31.08.12


Financiar-fiscal

Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală Ordonanţă nr. 16 din 23/08/2012 - Emitent: Guvernul României Intrare in vigoare: 31/08/2012 Monitorul Oficial, Partea I 618 28/08/2012

Ordonanţa aduce modificări privind data depunerii declaraţiilor prin mijloace economice precum ţi în privinţa suspendării procedurilor de executare ca urmare a depunerii unei garanţii bancare.

Hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 207/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de acordare a ajutorului de stat pentru ameliorarea raselor de animale Hotărâre nr. 869 din 23/08/2012 - Emitent: Guvernul României Intrare in vigoare: 29/08/2012 Monitorul Oficial, Partea I 619 29/08/2012

Sunt extinse cheltuielile eligibile la:
Cheltuielile pentru plata personalului propriu al asociaţiei/organizaţiei de crescători care efectuează serviciile; aceste cheltuieli includ plata salariilor brute, plata contribuţiilor angajatorului aferente fondului de salarii şi plata cheltuielilor de deplasare

Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscalOrdonanţă nr. 15 din 23/08/2012 - Emitent: Guvernul României Intrare in vigoare: 01/09/2012 Monitorul Oficial, Partea I 621 29/08/2012

In esenta, se acorda o perioada de gratie de 3 luni la plata TVA colectat si neincasat, fara sa pot exercita acelasi drept de deducere in mod simetric la facturile neplatite in acest termen. 

Agricultură
Ordin pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecţie şi certificare în agricultura ecologică Ordin nr. 181 din 16/08/2012 - Emitent: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale Intrare in vigoare: 27/08/2012Monitorul Oficial, Partea I 613 27/08/2012

Ordin privind completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 219/2007 pentru aprobarea regulilor privind înregistrarea operatorilor în agricultura ecologică Ordin nr. 187 din 24/08/2012 - Emitent: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale Intrare in vigoare: 27/08/2012  Monitorul Oficial, Partea I 615 27/08/2012

Transport

Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe maşini mobile nerutiere şi a motoarelor secundare destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau de marfă şi stabilirea măsurilor de limitare a emisiilor de gaze şi de particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecţiei atmosferei Hotărâre nr. 829 din 07/08/2012 - Emitent: Guvernul României Intrare in vigoare: 27/09/2012 Monitorul Oficial, Partea I 617 28/08/2012

Diverse
Ordonanţă pentru suspendarea aplicării dispoziţiilor Legii nr. 148/2012 privind înregistrarea operaţiunilor comerciale prin mijloace electronice Ordonanţă nr. 21 din 23/08/2012 - Emitent: Guvernul României Intrare in vigoare: 02/09/2012 Monitorul Oficial, Partea I 623 30/08/2012

Metodologie de stabilire a preţurilor şi tarifelor la consumatorii finali care nu uzează de dreptul de eligibilitate Metodologie din 27/08/2012 - Emitent: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei Intrare in vigoare: 01/09/2012 Monitorul Oficial, Partea I 626 31/08/2012


Aceasta informare este o selectie a unor elemente de noutate legislativa cu scop strict informativ.

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare
-       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie;-  Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile; -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi;-       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;    Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventual alte documente de plată a datoriilor cătr…

Model decizie avertisment scris

GDPR si utilizarea dispozitivelor mobile de serviciu

GDPR si utilizarea dispozitivelor mobile de serviciu
Pentru că data de 25 mai a trecut și Regulamentul general privind protecția datelor personale (GDPR) e în vigoare, și mai toate firmele diligente au făcut notificări privind prelucrarea datelor și eventual au completat câteva formulare cerute de Regulament, aceasta nu înseamnă că bătăile de cap s-au terminat. De fapt, abia încep. O problemă pentru companii în legătură cu GDPR este utilizarea telefoanelor mobile (smartphone). Practic tot ce se conectează la rețeaua operatorului de date trebuie să respecte regulile de securitate minime. O primă notă este că inclusiv telefoanele mobile care aparțin angajaților (nu sunt pus e la dispoziție de către angajator), dar care se conectează la poșta electronica a angajatorului sau la o altă bază de date a acestuia vor fi în responsabilitatea operatorului de date, și trebuie să respecte cerințele minime de securitate. Desigur printre cerințele minime este protecția față de malware. Soluțiile antivi…