Treceți la conținutul principal

Postări

Se afișează postări din octombrie, 2012

Buletin legislativ 22.10.12-26.10.12

Protecţia consumatorilor Ordin pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 103/2010 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor tipizate cu regim special ale procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi ale anexei acestuia, destinate utilizării în activitatea de control, şi a modelului şi conţinutului formularului tipizat cu regim special al autorizaţiei emise de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor persoanelor fizice şi juridice ce efectuează operaţiuni cu metale preţioase şi pietre preţioase, Ordin nr. 420 din 19/10/2012 - Emitent: Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor Intrare in vigoare: 23/10/2012, Monitorul Oficial, Partea I 719 23/10/2012 Educaţie Metodologie pentru primirea la studii şi şcolarizarea cetăţenilor străini din state terţe UE în învăţământul de stat şi particular acreditat din România, Metodologie din 15/10/2012 - Emitent: Ministerul Educaţiei, C

Buletin legislativ 15.10.12-19.10.12

Financiar-fiscal Ordin pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (097) "Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare" Ordin nr. 1529 din 10/10/2012 - Emitent: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Intrare in vigoare: 16/10/2012, Monitorul Oficial, Partea I 707 16/10/2012 Lege pentru modificarea art. 34 alin. (5) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, Lege nr. 177 din 18/10/2012 - Emitent: Parlamentul României Intrare in vigoare: 21/10/2012, Monitorul Oficial, Partea I 712 18/10/2012 Contribuabilii care obţin venituri majoritare din cultura cerealelor, a plantelor tehnice şi a cartofului, pomicultură şi viticultură au obligaţia de a declara şi de a plăti impozitul pe profit anual, până la data de 25 februarie inclusiv a anului următor celui pentru care se calculează impozitul Piaţa de capital Lege pentru modificarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, Lege nr. 167 din 09/10/2012 - Emitent: Parlamentul Româ

Buletin legislativ 08.10.12-12.10.12

Financiar-fiscal Ordin privind procedura de înregistrare a contractelor/documentelor încheiate între persoane juridice române, persoane fizice rezidente, precum şi sediile permanente din România aparţinând persoanelor juridice străine şi persoane juridice străine sau persoane fizice nerezidente, Ordin nr. 1400 din 21/09/2012 - Emitent: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Intrare in vigoare: 10/10/2012, Monitorul Oficial, Partea I numarul 695 din 10-10-2012 Persoanele juridice române, persoanele fizice rezidente, precum şi sediile permanente din România aparţinând persoanelor juridice străine au obligaţia să înregistreze contractele/documentele încheiate cu persoane juridice străine sau persoane fizice nerezidente care execută pe teritoriul României prestări de servicii de natura lucrărilor de construcţii, de montaj, activităţilor de supraveghere, activităţilor de consultanţă, de asistenţă tehnică şi a oricăror altor servicii prestate în România, care generează venituri impozabil

Marca derivata din slogan publictar

In cauza Smart Technologies ULC v Office for Harmonisation in the Internal Market, Curtea de Justitie a Uniunii Europene a respins un apel legat de refuzul de a se inregistra ca marca un slogan publicitar (in original era WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH - noi facem specialul simplu.) Curtea, desi a recunoscut ca  "sloganul" nu reprezinta o categorie aparte de semne care pot face obiectul protectieie ca marca, totusi a insistat ca in lipsa unor elemente de distictivitate, adica utilizarea pur si simplu a unor cuvinte uzuale, sloganul nu poate fi protejat ca marca.

Buletin legislativ 01.10.12-05.10.12

Financiar fiscal Ordin privind stabilirea unui formular unic în vederea depunerii cererilor pentru proiectele finanţate din fonduri UE Ordin nr. 3427 din 13/09/2012   -   Emitent :   Ministerul Mediului şi Pădurilor   Intrare in vigoare:   05/10/2012 Monitorul Oficial, Partea I 688 05/10/2012 Înainte de data depunerii cererii de finanţare pentru proiectele finanţate din fonduri UE, potenţialii beneficiari se vor adresa autorităţilor pentru protecţia mediului în vederea obţinerii formularului, denumit în continuare referat, , care face parte integrantă din prezentul ordin. Obţinerea referatului se face prin completarea formularului de prezentare a proiectului, care face parte integrantă din prezentul ordin. Prin derogare de la prevederile ghidului solicitantului, autorităţile de management vor solicita odată cu depunerea cererii de finanţare, ca dovadă a demarării formalităţilor de obţinere a avizelor în domeniul protecţiei mediului, numai referatul arătat mai sus. Procedură de înregis