luni, 29 octombrie 2012

Buletin legislativ 22.10.12-26.10.12


Protecţia consumatorilor

Ordin pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 103/2010 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor tipizate cu regim special ale procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi ale anexei acestuia, destinate utilizării în activitatea de control, şi a modelului şi conţinutului formularului tipizat cu regim special al autorizaţiei emise de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor persoanelor fizice şi juridice ce efectuează operaţiuni cu metale preţioase şi pietre preţioase, Ordin nr. 420 din 19/10/2012 - Emitent: Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor Intrare in vigoare: 23/10/2012, Monitorul Oficial, Partea I 719 23/10/2012

Educaţie

Metodologie pentru primirea la studii şi şcolarizarea cetăţenilor străini din state terţe UE în învăţământul de stat şi particular acreditat din România, Metodologie din 15/10/2012 - Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Intrare in vigoare: 24/10/2012, Monitorul Oficial, Partea I 722 24/10/2012

Proprietate intelectuală

Decizie privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Protocolului având drept obiect Metodologia privind remuneraţia datorată de organismele de televiziune titularilor de drepturi de autor pentru utilizarea prin radiodifuzare a unor opere cinematografice şi alte opere audiovizuale din repertoriul organismelor de gestiune colectivă, Decizie nr. 192 din 18/10/2012 - Emitent: Oficiul Român pentru drepturile de autor Intrare in vigoare: 24/10/2012, Monitorul Oficial, Partea I 723 24/10/2012

Aceasta informare este o selectie a unor elemente de noutate legislativa cu scop strict informativ.

Niciun comentariu: