Treceți la conținutul principal

Buletin legislativ 19.11.12-23.11.12


Proprietate intelectuală

Decizie privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei civile nr. 121A din 13 septembrie 2012 a Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a IX-a civilă şi pentru cauze privind proprietatea intelectuală, conflicte de muncă şi asigurări sociale, Decizie nr. 198 din 08/11/2012 - Emitent: Oficiul Român pentru drepturile de autor Intrare in vigoare: 20/11/2012, Monitorul Oficial, Partea I 780 20/11/2012

    Admite apelurile formulate de apelanta reclamantă Federaţia Patronatelor din Turismul Românesc, cu sediul în sectorul 1, Bucureşti, Calea Victoriei nr. 216, et. 1, cam. 105, apelanta pârâtă Asociaţia Marilor Reţele Comerciale din România, cu sediul în sectorul 2, Bucureşti, Şos. Fabrica de Glucoză nr. 21 şi cu sediul ales la S.C.A. Şerban şi Asociaţii, sectorul 5, Bucureşti, Opera Business Center, str. Costache Negri nr. 1-5, et. 7, şi de către apelanta pârâtă Federaţia Industriei Hoteliere din România, cu sediul în Bucureşti, bd. Gheorghe Magheru nr. 7, et. 3, cam. 71, sectorul 1, şi în Bucureşti, Calea Griviţei nr. 143, Continental Hotels Building, et. 1, cam. 37, împotriva Hotărârii arbitrale nr. 270/30.09.2011, pronunţată de Corpul de arbitri de pe lângă ORDA în Dosarul nr. 4/2011, în contradictoriu cu intimata reclamantă S.C. Praktiker România - S.R.L., cu sediul în Voluntari, Str. Şcolii nr. 7, şi intimatele pârâte UCMR-ADA, sectorul 1, Bucureşti, Calea Victoriei nr. 141, şi Asociaţia Transportatorilor din România, sectorul 5, Bucureşti, bd. Mihail Kogălniceanu nr. 15, et. 2, ap. 12, şi în Bucureşti, str. Inginer Dumitru Zossima nr. 77, et. 1, cam. 50, sectorul 1, şi intervenienţii în interesul apelantelor S.C. Platinum - S.R.L., S.C. Bet Cafe Arena - S.R.L., Asociaţia Organizatorilor de Pariuri din România - Romanian Bookmarkers, Asociaţia Organizatorilor şi Producătorilor de Jocuri de Noroc din România, toate cu domiciliul procesual ales la C.A. Traian Bota, cu sediul în Bucureşti, bd. Naţiunile Unite nr. 8, bl. 104, sc. 3, et. 3, ap. 5051, sectorul 5.
    Modifică în parte hotărârea arbitrală apelată, în sensul că:
   I. Remuneraţiile stabilite la pct. 1 din tabel vor fi următoarele:
   a) 1 RON
   b) 1,5 RON
   c) 2 RON
   d) 2,5 RON.
   II. Remuneraţiile stabilite la pct. 2 lit. A şi B din tabel vor avea următoarele cuantumuri:
   a) până la 50 (m.p.) ... ... ... ... . 60 RON
   b) 51-100 ... ... ... ... ... ... ... ... 80 RON
   c) 101-200 ... ... ... ... ... ... ... 100 RON
   d) 201-300 ... ... ... ... ... ... ... 135 RON
   e) 301-400 ... ... ... ... ... ... ... 150 RON
   f) 401-500 ... ... ... ... ... ... ... 200 RON
   g) peste 500 ... ... ... ... ... ... ... 200 RON + 40 RON pentru fiecare tranşă de până la 100 m.p./suplimentară.
   III. Remuneraţiile stabilite la pct. 4 din acelaşi tabel vor fi următoarele:
   a) până la 100 (m.p.) ... ... ... ... 70 RON
   b) 101-200... ... ... ... ... ... ... .. 90 RON
   c) 201-300 ... ... ... ... ... ... ... 120 RON
   d) 301-400 ... ... ... ... ... ... ... 140 RON
   e) 401-500 ... ... ... ... ... ... ... 160 RON
   f) 501-600 ... ... ... ... ... ... ... 200 RON
   g) 601-700 ... ... ... ... ... ... ... 230 RON
   h) 701-800 ... ... ... ... ... ... ... 260 RON
   i) 801-900 ... ... ... ... ... ... ... 280 RON
   j) 901-1000 ... ... ... ... ... ... .. 300 RON
   k) 1001-2000 ... ... ... ... ... ... 500 RON
   l) 2001-3000 ... ... ... ... ... ... 700 RON
   m) 3001-4000... ... ... ... ... 1.000 RON
   n) 4001-5000... ... ... ... ... . 1.200 RON
   o) 5001-6000... ... ... ... ... . 1.400 RON
   p) peste 6.000 ... ... ... ... ... 1.400 RON, la care se adaugă 150 RON pentru fiecare tranşă de 1000 m.p. ce depăşeşte suprafaţa de bază de 6.000 m.p.
    Menţine celelalte dispoziţii ale hotărârii apelate.

Decizie privind desemnarea organismului de gestiune colectivă PERGAM - Societatea Autorilor şi Editorilor Români de Opere Ştiinţifice drept colector al remuneraţiilor cuvenite titularilor de drepturi de autor reprezentaţi de către PERGAM, pentru utilizarea prin radiodifuzare a operelor scrise de către organismele de televiziune, Decizie nr. 207 din 16/11/2012 - Emitent: Oficiul Român pentru drepturile de autor Intrare in vigoare: 23/11/2012, Monitorul Oficial, Partea I 788 23/11/2012

Decizie privind desemnarea organismului de gestiune colectivă DACIN SARA Drepturi de Autor în Cinematografie-Audiovizual - Societatea Autorilor Români din Audiovizual drept colector al remuneraţiilor cuvenite titularilor de drepturi de autor reprezentaţi de către DACIN SARA, pentru utilizarea prin radiodifuzare a unor opere cinematografice şi altor opere audiovizuale de către organismele de televiziune, Decizie nr. 206 din 16/11/2012 - Emitent: Oficiul Român pentru drepturile de autor Intrare in vigoare: 23/11/2012, Monitorul Oficial, Partea I 788 23/11/2012

Aceasta informare este o selectie a unor elemente de noutate legislativa cu scop strict informativ.

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare
-       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie;-  Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile; -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi;-       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;    Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventual alte documente de plată a datoriilor cătr…

Model decizie avertisment scris

GDPR si utilizarea dispozitivelor mobile de serviciu

GDPR si utilizarea dispozitivelor mobile de serviciu
Pentru că data de 25 mai a trecut și Regulamentul general privind protecția datelor personale (GDPR) e în vigoare, și mai toate firmele diligente au făcut notificări privind prelucrarea datelor și eventual au completat câteva formulare cerute de Regulament, aceasta nu înseamnă că bătăile de cap s-au terminat. De fapt, abia încep. O problemă pentru companii în legătură cu GDPR este utilizarea telefoanelor mobile (smartphone). Practic tot ce se conectează la rețeaua operatorului de date trebuie să respecte regulile de securitate minime. O primă notă este că inclusiv telefoanele mobile care aparțin angajaților (nu sunt pus e la dispoziție de către angajator), dar care se conectează la poșta electronica a angajatorului sau la o altă bază de date a acestuia vor fi în responsabilitatea operatorului de date, și trebuie să respecte cerințele minime de securitate. Desigur printre cerințele minime este protecția față de malware. Soluțiile antivi…