miercuri, 28 noiembrie 2012

Buletin legislativ 19.11.12-23.11.12


Proprietate intelectuală

Decizie privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei civile nr. 121A din 13 septembrie 2012 a Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a IX-a civilă şi pentru cauze privind proprietatea intelectuală, conflicte de muncă şi asigurări sociale, Decizie nr. 198 din 08/11/2012 - Emitent: Oficiul Român pentru drepturile de autor Intrare in vigoare: 20/11/2012, Monitorul Oficial, Partea I 780 20/11/2012

    Admite apelurile formulate de apelanta reclamantă Federaţia Patronatelor din Turismul Românesc, cu sediul în sectorul 1, Bucureşti, Calea Victoriei nr. 216, et. 1, cam. 105, apelanta pârâtă Asociaţia Marilor Reţele Comerciale din România, cu sediul în sectorul 2, Bucureşti, Şos. Fabrica de Glucoză nr. 21 şi cu sediul ales la S.C.A. Şerban şi Asociaţii, sectorul 5, Bucureşti, Opera Business Center, str. Costache Negri nr. 1-5, et. 7, şi de către apelanta pârâtă Federaţia Industriei Hoteliere din România, cu sediul în Bucureşti, bd. Gheorghe Magheru nr. 7, et. 3, cam. 71, sectorul 1, şi în Bucureşti, Calea Griviţei nr. 143, Continental Hotels Building, et. 1, cam. 37, împotriva Hotărârii arbitrale nr. 270/30.09.2011, pronunţată de Corpul de arbitri de pe lângă ORDA în Dosarul nr. 4/2011, în contradictoriu cu intimata reclamantă S.C. Praktiker România - S.R.L., cu sediul în Voluntari, Str. Şcolii nr. 7, şi intimatele pârâte UCMR-ADA, sectorul 1, Bucureşti, Calea Victoriei nr. 141, şi Asociaţia Transportatorilor din România, sectorul 5, Bucureşti, bd. Mihail Kogălniceanu nr. 15, et. 2, ap. 12, şi în Bucureşti, str. Inginer Dumitru Zossima nr. 77, et. 1, cam. 50, sectorul 1, şi intervenienţii în interesul apelantelor S.C. Platinum - S.R.L., S.C. Bet Cafe Arena - S.R.L., Asociaţia Organizatorilor de Pariuri din România - Romanian Bookmarkers, Asociaţia Organizatorilor şi Producătorilor de Jocuri de Noroc din România, toate cu domiciliul procesual ales la C.A. Traian Bota, cu sediul în Bucureşti, bd. Naţiunile Unite nr. 8, bl. 104, sc. 3, et. 3, ap. 5051, sectorul 5.
    Modifică în parte hotărârea arbitrală apelată, în sensul că:
   I. Remuneraţiile stabilite la pct. 1 din tabel vor fi următoarele:
   a) 1 RON
   b) 1,5 RON
   c) 2 RON
   d) 2,5 RON.
   II. Remuneraţiile stabilite la pct. 2 lit. A şi B din tabel vor avea următoarele cuantumuri:
   a) până la 50 (m.p.) ... ... ... ... . 60 RON
   b) 51-100 ... ... ... ... ... ... ... ... 80 RON
   c) 101-200 ... ... ... ... ... ... ... 100 RON
   d) 201-300 ... ... ... ... ... ... ... 135 RON
   e) 301-400 ... ... ... ... ... ... ... 150 RON
   f) 401-500 ... ... ... ... ... ... ... 200 RON
   g) peste 500 ... ... ... ... ... ... ... 200 RON + 40 RON pentru fiecare tranşă de până la 100 m.p./suplimentară.
   III. Remuneraţiile stabilite la pct. 4 din acelaşi tabel vor fi următoarele:
   a) până la 100 (m.p.) ... ... ... ... 70 RON
   b) 101-200... ... ... ... ... ... ... .. 90 RON
   c) 201-300 ... ... ... ... ... ... ... 120 RON
   d) 301-400 ... ... ... ... ... ... ... 140 RON
   e) 401-500 ... ... ... ... ... ... ... 160 RON
   f) 501-600 ... ... ... ... ... ... ... 200 RON
   g) 601-700 ... ... ... ... ... ... ... 230 RON
   h) 701-800 ... ... ... ... ... ... ... 260 RON
   i) 801-900 ... ... ... ... ... ... ... 280 RON
   j) 901-1000 ... ... ... ... ... ... .. 300 RON
   k) 1001-2000 ... ... ... ... ... ... 500 RON
   l) 2001-3000 ... ... ... ... ... ... 700 RON
   m) 3001-4000... ... ... ... ... 1.000 RON
   n) 4001-5000... ... ... ... ... . 1.200 RON
   o) 5001-6000... ... ... ... ... . 1.400 RON
   p) peste 6.000 ... ... ... ... ... 1.400 RON, la care se adaugă 150 RON pentru fiecare tranşă de 1000 m.p. ce depăşeşte suprafaţa de bază de 6.000 m.p.
    Menţine celelalte dispoziţii ale hotărârii apelate.

Decizie privind desemnarea organismului de gestiune colectivă PERGAM - Societatea Autorilor şi Editorilor Români de Opere Ştiinţifice drept colector al remuneraţiilor cuvenite titularilor de drepturi de autor reprezentaţi de către PERGAM, pentru utilizarea prin radiodifuzare a operelor scrise de către organismele de televiziune, Decizie nr. 207 din 16/11/2012 - Emitent: Oficiul Român pentru drepturile de autor Intrare in vigoare: 23/11/2012, Monitorul Oficial, Partea I 788 23/11/2012

Decizie privind desemnarea organismului de gestiune colectivă DACIN SARA Drepturi de Autor în Cinematografie-Audiovizual - Societatea Autorilor Români din Audiovizual drept colector al remuneraţiilor cuvenite titularilor de drepturi de autor reprezentaţi de către DACIN SARA, pentru utilizarea prin radiodifuzare a unor opere cinematografice şi altor opere audiovizuale de către organismele de televiziune, Decizie nr. 206 din 16/11/2012 - Emitent: Oficiul Român pentru drepturile de autor Intrare in vigoare: 23/11/2012, Monitorul Oficial, Partea I 788 23/11/2012

Aceasta informare este o selectie a unor elemente de noutate legislativa cu scop strict informativ.

Niciun comentariu: