Treceți la conținutul principal

Utilizare de combinatii de nume de marci

Prin decizia nr. 450 din 27.01.2012 Inalta Curte de Casatie si Justitie a avut de dezlegat o problema juridica delicata, si anume in ce masura utilizarea unui nume de marca in combinatie cu alt nume de marca reprezinta in mod efectiv o utilizare a marcii. In discutie a fost marca Total detinuta de Total S.A. In fata cererii partii interesate de aceasta marca, GlaxoSmithKline, care a sustinut ca e o marca neutilizata si in consecinta  nu se mai bucura de protectie, Total S.A.a sustinut ca aceasta marca a fost utilizata in cadrul combinatiei COLGATE TOTAL, combinatie pentru care si-a dat acordul de utilizare a marcii TOTAL. Inalta Curte de Casatie si Justitie a retinut ca exista o marca distincta COLGATE -TOTAL inregistrata, ca elementul principal al marcii respective  si care confera distinctivitate este COLGATE  si prin urmare a respins apararile Total si a constat pe aceasta decazuta din dreptul de protectie al marcii TOTAL.

Comentarii

Anonim a spus…
O nuanță importantă: de fiecare dată trebuie avut în vedere elementul dominant al mărcii în cauză. Pe de altă parte, acum două saptamani am citit in jurisprudenta o decizie exact opusă al OHIM-ului, pot sa caut si nr.

Mă bucur că ne ții la curent cu știri interesante,

Mersi
Bea

Postări populare de pe acest blog

Convocare cercetare disciplinară- model

Antet                                                                                                             Nr.______/__________________ Către, Salariat Adresa: ______________________             Prin prezenta va informam ca sunteti convocat la ________________, situat în _________________ , în data de   __________ , ora   _____ în vederea efectuării cercetarii disciplinare prealabile conform art. 251 alin. 2 din Codul Muncii. Vă aducem la cunostinta ca veți fi cercetată disciplinar pentru faptul că __________________ _____________________________________________________________________. . Este pusă în discuție încălcarea prevederilor cuprinse in urmatoarele documente: -        Regulamentului Intern , ________ -        Codul Muncii ______________, -        Fișa postului _______________ Vă informam ca puteți fi îinsoțită de către un reprezentant al salariaților, sau un avocat. Persoana/persoanele împuternicite să efectue

Model decizie avertisment scris

Antet Decizia nr. …. din ……. de sanctionare cu avertisment scris ……. , în calitate de administrator al ……….. , Având în vedere constatările din referatul lui …. având funcția de…… , privind abaterile disciplinare ale salariatului … , domiciliat în ….. , având funcţia de ….. , potrivit art. 247 alin 2, art. ….. din Legea 53/2003 - Codul Muncii, art.   ……. din Contractul Individual de Munca, precum şi art. ….. din Regulamentul Intern se retine că: Salariatul a săvârşit urmâtoarele abateri disciplinare: În data ….. în jurul orei … …………. In temeiul dispozitiilor art. 247 alin. 2, art. 248 alin. 1 lit. a si art. 252 din Legea 52/2003 - Codul Muncii, DISPUN : 1. ……. , domiciliat în …….. , având funcţia de ……. , cu contractul individual de muncă înregistrat sub nr. …. la …….. este sancţionat cu avertisment scris. 2. Decizia va fi comunicată persoanei în cauză şi produce efecte de la data comunicării. 3. Prezenta decizie poate fi cont

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

                    Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare -       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie; -   Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;  -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi; -       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;     Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventua