Treceți la conținutul principal

Postări

Se afișează postări din decembrie, 2012

Obligatia de a respecta jurisprudenta constanta -CEDO

Iata ce zice CEDO intr-o speta recenta legat de faptul ca instantele nu respecta o jurisprudenta constanta (adica se pronunta dupa cum bate vantul, dand solutii contrare desi circumstantele cauzelor sunt aceleasi). CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI      SECŢIA A TREIA      Strasbourg (Cererea nr. 17.984/04)      Hotărârea devine definitivă în condiţiile prevăzute la art. 44 § 2 din Convenţie. Aceasta poate suferi modificări de formă.      În Cauza Ilie Şerban împotriva României,      Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Secţia a treia), reunită într-o cameră compusă din Josep Casadevall, preşedinte, Alvina Gyulumyan, Egbert Myjer, Ineta Ziemele, Luis Lopez Guerra, Nona Tsotsoria, Kristina Pardalos, judecători, şi Santiago Quesada, grefier de secţie,      după ce a deliberat în camera de consiliu, la 19 iunie 2012,      pronunţă prezenta hotărâre, adoptată la aceeaşi dată:      PROCEDURA    1.  La originea cauzei se află Cererea nr. 17.984/04 îndreptată

Libertatea Presei

O speta interesanta de la CEDO legata de liberatatea presei.  CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI      SECŢIA A TREIA      Strasbourg (Cererea nr. 75.300/01)      Hotărârea rămâne definitivă în condiţiile prevăzute la art. 44 § 2 din convenţie. Aceasta poate suferi modificări de formă.      În Cauza Ieremeiov împotriva României (nr. 1),      Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Secţia a treia), reunită într-o cameră compusă din: Josep Casadevall, preşedinte, Elisabet Fura, Corneliu Bîrsan, Bostjan M. Zupancic, Egbert Myjer, Luis Lopez Guerra, Ann Power, judecători, şi Stanley Naismith, grefier adjunct de secţie,      după ce a deliberat în camera de consiliu, la 3 noiembrie 2009,      pronunţă prezenta hotărâre, adoptată la aceeaşi dată:      PROCEDURA    1.  La originea cauzei se află Cererea nr. 75.300/01 îndreptată împotriva României, prin care un resortisant al acestui stat, domnul Laurian Ieremeiov (reclamantul), a sesizat Curtea la 19 octombrie 2001, în

Egalitatea intre sexe la locul de munca

Sunt de retinut cateva norme modificate recent prin  Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, (Ordonanţă de urgenţă nr. 83 din 04/12/2012 - Emitent: Guvernul României Intrare in vigoare: 13/12/2012, Monitorul Oficial, Partea I 839 13/12/2012). Pentru prevenirea şi eliminarea oricăror comportamente, definite drept discriminare bazată pe criteriul de sex, angajatorul are următoarele obligaţii:     a) să asigure egalitatea de şanse şi de tratament între angajaţi, femei şi bărbaţi, în cadrul relaţiilor de muncă de orice fel, inclusiv prin introducerea de dispoziţii pentru interzicerea discriminărilor bazate pe criteriul de sex în regulamentele de organizare şi funcţionare şi în regulamentele interne ale unităţilor;     b) să prevadă în regulamentele interne ale unităţilor sancţiuni disciplinare, în condiţiile prevăzute de lege, pentru angajaţii care încalcă demnitatea personală

Buletin legislativ 10.12.12.-14.12.12

Achiziţii publice Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, Ordonanţă de urgenţă nr. 77 din 27/11/2012 - Emitent: Guvernul României Intrare in vigoare: 01/01/2013, Monitorul Oficial, Partea I numarul 827 din 10-12-2012 Regiile autonome sau companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral ori majoritar deţinut de o autoritate contractanta sau de către un alt organism de drept public sunt definite ca autorităţi contractante Se introduce e obligativitatea autorităţii contractante de a transmite in SEAP o notificare cu privire la fiecare achiziţie directă a cărei valoare depăşeşte echivalentul in lei a sumei de 5.000 euro fără TVA, în cel mult 10 zile de la data primirii documentului justificativ ce sta la baza achiziţiei realizate. Nerespectarea acestei obligaţii se