Treceți la conținutul principal

Buletin legislativ 23.11.12-30.11.12Financiar-fiscal

Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, Ordonanţă de urgenţă nr. 75 din 27/11/2012 - Emitent: Guvernul României Intrare in vigoare: 30/11/2012, Monitorul Oficial, Partea I 806 30/11/2012

Ordin pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare utilizate pentru anularea înregistrării în scopuri de TVA, în vederea aplicării regimului de scutire prevăzut la art. 152 din Codul fiscal, Ordin nr. 1768 din 16/11/2012 - Emitent: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Intrare in vigoare: 27/11/2012, Monitorul Oficial, Partea I 795 27/11/2012

Ordin privind modificarea şi completarea anexelor nr. 2 şi 3 la Ordinul vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 9.988/2006 pentru aprobarea normelor tehnice de completare, utilizare şi tipărire a declaraţiei sumare şi a documentului administrativ unic, Ordin nr. 2423 din 21/11/2012 - Emitent: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Intrare in vigoare: 01/01/2013, Monitorul Oficial, Partea I 799 28/11/2012

Transport

Normă privind condiţiile de efectuare a serviciilor de transport public de persoane cu autobuzele în zona metropolitană Bucureşti, Normă din 15/11/2012 - Emitent: Ministerul Administraţiei şi Internelor Intrare in vigoare: 26/11/2012, Monitorul Oficial, Partea I 794 26/11/2012

Achiziţii publice

Ordonanţă de urgenţă privind desemnarea Ministerului Sănătăţii ca unitate de achiziţii publice centralizată, Ordonanţă de urgenţă nr. 71 din 20/11/2012 - Emitent: Guvernul României Intrare in vigoare: 26/11/2012, Monitorul Oficial, Partea I 794 26/11/2012

Protecţia mediului

Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare şi procedurilor preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista naţională de deşeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deşeuri, Ordin nr. 3838 din 09/11/2012 - Emitent: Ministerul Mediului şi Pădurilor Intrare in vigoare: 27/11/2012, Monitorul Oficial, Partea I 795 27/11/2012

Agricultură, alimente, veterinar

Ordin privind modificarea anexelor nr. 1 şi 5 la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 732/2005 pentru aprobarea Listei denumirilor de origine controlată (DOC) pentru vinurile liniştite, admise pentru utilizare în România, a Listei denumirilor de origine controlată pentru vinurile spumante, admise pentru utilizare în România, a Listei indicaţiilor geografice pentru vinurile liniştite, admise pentru utilizare în România, a Listei indicaţiilor geografice pentru vinurile aromatizate, admise pentru utilizare în România, a Listei menţiunilor tradiţionale ale vinurilor, admise pentru utilizare în România, şi a Listei denumirilor de origine controlată (DOC) pentru vinurile petiante, admise pentru utilizare în România, Ordin nr. 247 din 20/11/2012 - Emitent: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale Intrare in vigoare: 29/11/2012, Monitorul Oficial, Partea I 802 29/11/2012

Protecţia consumatorilor

Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea pct. II al anexei nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori,  Ordonanţă de urgenţă nr. 73 din 27/11/2012 - Emitent: Guvernul României Intrare in vigoare: 29/11/2012, Monitorul Oficial, Partea I 803 29/11/2012

Aceasta informare este o selectie a unor elemente de noutate legislativa cu scop strict informativ.

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare
-       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie;-  Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile; -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi;-       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;    Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventual alte documente de plată a datoriilor cătr…

Protecția datelor personale pentru toți

Pentru cei interesați de problematica protecției datelor personale -GDPR, am scris această carte, apărută în format electronic.

O puteți achiziționa aici.

Convenția Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) art. 8 din Convenție garantează respectarea dreptului de viață privată, familie, a domiciliului și a corespondenței. In baza acestei dispoziții Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărâri în legătură cu protecția datelor personale în cazuri în care s-au strîns informații despre viața personală a unei persoane ( cazul Leander contra Suediei http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57519)  în cazul interceptării comunicațiilor electronice și telefonice (cazul Klass contra Germaniei http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57510) supravegherea la locul de muncă (cazul Copland contra Regatului Unit http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=002-2765) utilizarea de sisteme CCTV (Peck contra Regatului Unit) protejarea imaginii unei persoane (cazul Von Hannover contra Germaniei http://hudoc.echr.co…

Model decizie avertisment scris