Treceți la conținutul principal

Cloud computing si ... falimentul

Cloud computing-ul e la moda. Totusi v-ati pus problema ce se intampla in cazul in care furnizorul de astfel de servicii intra in faliment? Mai ales daca sunteti firma si multe din activitatea dumneavoastra depind de acele date si accesul la ele.

Legea 85/2006 care reglementeaza insolventa in Romania nu are niciun fel de dispozitii. Si nu trebuie sa ne suparam, nici alte legislatii mai "destepte" decat cea romaneasca nu si-au pus astfel de probleme.

Asa ca paza buna conssta in clauze contractuale care sa prevada ce se intampla cu datele in caz de insonlventa a furnizorului de servicii. 

Ar fi bine sa aveti clauze ferme si clare legate de recuperarea datelor in astfel de situatii, cine plateste costurile de recuperare ( ar fi bine sa vea pregatiti sa fiti dispusi sa achitati aceste costuri caci, daca firma e in faliment, e posibil ca furnizorul de servicii sa aiba diverse dificultati operationale din lipsa de bani, inclusiv sa nu mai fie nici macar in posesia personalului specializat care sa faca acest lucru), clauze de protectie a datelor  (din punct de vedere economic bazele de date sunt un activ care poate fi valorificat intr-o procedura a insolventei!)

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare
-       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie;-  Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile; -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi;-       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;    Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventual alte documente de plată a datoriilor cătr…

Protecția datelor personale pentru toți

Pentru cei interesați de problematica protecției datelor personale -GDPR, am scris această carte, apărută în format electronic.

O puteți achiziționa aici.

Convenția Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) art. 8 din Convenție garantează respectarea dreptului de viață privată, familie, a domiciliului și a corespondenței. In baza acestei dispoziții Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărâri în legătură cu protecția datelor personale în cazuri în care s-au strîns informații despre viața personală a unei persoane ( cazul Leander contra Suediei http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57519)  în cazul interceptării comunicațiilor electronice și telefonice (cazul Klass contra Germaniei http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57510) supravegherea la locul de muncă (cazul Copland contra Regatului Unit http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=002-2765) utilizarea de sisteme CCTV (Peck contra Regatului Unit) protejarea imaginii unei persoane (cazul Von Hannover contra Germaniei http://hudoc.echr.co…

Model decizie avertisment scris