Treceți la conținutul principal

Buletin legislativ 21.01.13-25.01.13


Financiar-fiscal

Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, Ordonanţă nr. 8 din 23/01/2013 - Emitent: Guvernul României Intrare in vigoare: 01/02/2013, Monitorul Oficial, Partea I 54 23/01/2013

Câteva noutăţi (actul necesită o parcurgere atentă)

  Pentru prima oara Codul Fiscal defineste tranzactiile artificiale si da dreptul organului fiscal sa aprecieze unilateral asupra uneia sau mai multor tranzactii (art. 11 alin 1 CF).
-Se includ in categoria veniturilor impozabile si veniturile obtinute din servicii in afara Romaniei cu exceptia transporturilor internationale si a prestarilor de servicii accesorii acestuia (art. 12 lit. k si l CF)
 Creste gradul de deducere suplimentara la calculul impozitului pe profit pentru cheltuielile de cercetare dezvoltare de la 20% la 50%.
 Devin cheltuieli nedeductibile acele cheltuieli despre care se dovedeste ulterior ca au fost legate de fapte de coruptie.).
  Se extinde amortizarea si la investitiile facute in cadrul unor contracte de asociere in participatiune,
  Se limiteaza deductibilitatea cheltuielilor cu amortizarea pentru autovehiculele de transport persoane cu cel mult 9 locuri inclusiv soferul la maxim 1500 lei/luna.
  In cadrul creditului fiscal, deducerea pentru impozitul platit catre un stat strain se acorda numai din impozitul pe profit calculat pentru anul in care a fost platit impozitul pe profit in statul strain
  Se trateaza asemeni salariilor si indemnizatiile primite pe durata delegarilor/detasarilor care depasesc 2,5 ori valoarea stabilita pentru personalul din institutiile publice..
  In categoria impozitului pe veniturile microintreprinderilor se opereaza urmatoarele modificari:
Se elimina conditia de la 1-9 salariati pentru a fi microintreprindere;
Se diminueaza limita veniturilor la 65.000 euro;
Impozitul pe veniturile microintreprinderilor devine obligatoriu;
Incepand cu 1 februarie 2013 vor aplica acest impozit toate persoanele juridice care indeplinesc conditia de microintreprindere la 31.12.2012;
Sunt modificari si la nivelul stabilirii bazei impozabile pentru TVA;
S-au inclus in sfera de aplicare a accizelor mentionata la art. 207 si berea si bauturile fermentate

Ordin privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, Ordin nr. 40 din 15/01/2013 - Emitent: Ministerul Finanţelor Publice Intrare in vigoare: 21/01/2013 Monitorul Oficial, Partea I 44 21/01/2013

Ordin privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, Ordin nr. 24 din 12/01/2013 - Emitent: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Intrare in vigoare: 21/01/2013 Monitorul Oficial, Partea I 45 21/01/2013

Este vorba de formularele 200, si 260

Hotărâre pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a titlului VII "Accize şi alte taxe speciale" din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, Hotărâre nr. 20 din 16/01/2013 - Emitent: Guvernul României Intrare in vigoare: 22/01/2013 Monitorul Oficial, Partea I 48 22/01/2013

Ordonanţă privind stabilirea unor măsuri speciale de impozitare a activităţilor cu caracter de monopol natural din sectorul energiei electrice şi al gazului natural, Ordonanţă nr. 5 din 22/01/2013 - Emitent: Guvernul României Intrare in vigoare: 26/01/2013, Monitorul Oficial, Partea I 52 23/01/2013

Ordonanţă privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale, Ordonanţă nr. 7 din 23/01/2013 - Emitent: Guvernul României Intrare in vigoare: 01/02/2013, Monitorul Oficial, Partea I 53 23/01/2013

Muncă, protecţie socială, calificări

Ordin pentru aprobarea formatului standard al adeverinţei care atestă vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor, Ordin nr. 192 din 17/01/2013 - Emitent: Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici Intrare in vigoare: 22/01/2013, Monitorul Oficial, Partea I 49 22/01/2013

Decizie privind judecarea recursului în interesul legii ce formează obiectul Dosarului nr. 18/2012
Decizie nr. 19 din 10/12/2012 - Emitent: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie Intrare in vigoare: 23/01/2013, Monitorul Oficial, Partea I 51 23/01/2013

În interpretarea şi aplicarea prevederilor art. 2 lit. e) şi art. 164 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale şi pct. V din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, sporurile şi alte venituri suplimentare realizate anterior datei de 1 aprilie 2001 vor fi luate în considerare la stabilirea şi recalcularea pensiilor din sistemul public dacă au fost incluse în baza de calcul conform legislaţiei anterioare, sunt înregistrate în carnetul de muncă sau în adeverinţele eliberate de unităţi, conform legislaţiei în vigoare, şi pentru acestea s-a plătit contribuţia de asigurări sociale.

Hotărâre pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, Hotărâre nr. 23 din 22/01/2013 - Emitent: Guvernul României Intrare in vigoare: 23/01/2013 Monitorul Oficial, Partea I 52 23/01/2013

Salariul minim:
De la 1 februarie 2013 4,44 lei/oră.
De la 1 iulie 2013  4,74 lei/oră.

Aceasta informare este o selectie a unor elemente de noutate legislativa cu scop strict informativ.

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare
-       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie;-  Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile; -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi;-       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;    Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventual alte documente de plată a datoriilor cătr…

Model decizie avertisment scris

Convocare cercetare disciplinară- model

Antet


Nr.______/__________________


Către, Salariat
Adresa: ______________________


Prin prezenta va informam ca sunteti convocat la ________________, situat în_________________, în data de __________, ora _____ în vederea efectuării cercetarii disciplinare prealabile conform art. 251 alin. 2 din Codul Muncii.
Vă aducem la cunostinta ca veți fi cercetată disciplinar pentru faptul că __________________
_____________________________________________________________________.
. Este pusă în discuție încălcarea prevederilor cuprinse in urmatoarele documente:
-Regulamentului Intern, ________
-Codul Muncii______________,
-Fișa postului _______________
Vă informam ca puteți fi îinsoțită de către un reprezentant al salariaților, sau un avocat.
Persoana/persoanele împuternicite să efectueze cercetarea disciplinară sunt: ___________.
În cazul neprezentării dvs. la convocarea făcută, fără un motiv obiectiv, dă dreptul angajatorului să dispună sancționarea, fără efectuarea cercetării disciplinare prealabile.
În c…