joi, 31 ianuarie 2013

ICCJ. Conditiile suspendarii actului administrativ

 Decizia nr. 768 din 9 februarie 2011 pronunţată în recurs de Secţia de contencios administrativ şi fiscal a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie avand ca obiect suspendarea executării unor ordine emise de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

Judecătorii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie au apreciat că, în conformitate cu prevederile art. 14 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, în cazuri bine justificate şi pentru prevenirea unei pagube iminente, se poate cere instanţei competente de către persoana vătămată suspendarea executării actului administrativ unilateral până la pronunţarea instanţei de fond. Sub acest aspect, Instanţa Supremă a apreciat că prima condiţie, referitoare la existenţa unui caz bine justificat, poate fi reţinută doar dacă din împrejurările cauzei ar rezulta o îndoială puternică şi evidentă asupra legalităţii actelor administrative. Cu privire la cea de-a doua condiţie, paguba iminentă, Inalta Curte a precizat că simpla afirmaţie a reclamantului privind nerespectarea dispoziţiilor Legii nr. 188/1999, în lipsa unor probe din care să rezulte temeinicia susţinerilor sale nu este suficientă pentru a se constata îndeplinirea acestei cerinţe

Niciun comentariu: