Treceți la conținutul principal

Internetul si responsabilitatea parintilor

Recent instanta suprema din Germania, Bundesgerichtshof, "BGH", a solutionat un caz (Docket No. I ZR 74/12) extrem de interesant in legatura cu utilizarea internutului.

In concret copilul unui cuplu a incarcat pe site-uri de filesharing fisiere cu muzica. Detinatorii drepturilor au actionat in judecata pe acestia si parintii lor pentru a raspunde de prejudiciul creat prin difuzarea neautorizata a muzicii protejata prin drepturi de autor si conexe.

In dreptul german functioneaza, ca si in dreptul romanesc, principiul responsabilitatii parintilor pentru fapta delictuala a minorilor aflati in grija lor.

Instantele inferioare au admis cererea detinatorilor drepturilor de autor si conexe fiind probata responsabilitatea pentru difuzarea muzicii in sistemul filesharing, aplicand si principiul raspunderii parintilor pentru fapta copiilor.

Sesizata cu recursul introdus de parinti instana suprema germana a dat o decizie care constituie o piatra de hotar in dreptul german, si este subiect de meditatie pentru orice sistem de drept care recunoaste principiul raspunderii parintilor pentru fapta minorilor aflati sub autoritatea lor parinteasca.

Curtea Suprea germana a admis recursul parintilor si a statuat ca acestia nu pot fi facuti responsabili pentru fapta minorilor.  S-a apreciat ca traditionala exigenta privind raspunderea parintilor de a supraveghea comportamentul minorilor si rezultat din aceasta raspunderea pentru fapta minorilor nu poate fi invocata si in cazul utilizarii internetului. S-a apreciat ca doar niste parinti avand cunostinte de nivel profesionist in domeniul utilizarii internetului si o expertiza superioara in domeniul protejarii drepturilor de autor ar putea sa actioneze in mod eficient pentru a impiedica pe minorii de care raspund sa nu utilizeze internetul intr-un mod in care sa aduca atingere drepturilor de autor ale unor terti. Nici macar argumentul ca parintii ar fi putut instala un program de blocare a accesului la internet nu a fost considerat unul hotarator. Curtea Suprema germana a considerat ca in acest domeniu, indeplinirea obligatiei de supraveghere de catre parinti trebuie apreciata de la caz la caz, in functie de varsta minorului, comportamentul sau anterior, capacitatea concreta a parintilor de a supravehghea astfel de activitati.

Oare instantele romanesti ce ar spune in astfel de caz?

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare
-       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie;-  Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile; -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi;-       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;    Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventual alte documente de plată a datoriilor cătr…

Protecția datelor personale pentru toți

Pentru cei interesați de problematica protecției datelor personale -GDPR, am scris această carte, apărută în format electronic.

O puteți achiziționa aici.

Convenția Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) art. 8 din Convenție garantează respectarea dreptului de viață privată, familie, a domiciliului și a corespondenței. In baza acestei dispoziții Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărâri în legătură cu protecția datelor personale în cazuri în care s-au strîns informații despre viața personală a unei persoane ( cazul Leander contra Suediei http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57519)  în cazul interceptării comunicațiilor electronice și telefonice (cazul Klass contra Germaniei http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57510) supravegherea la locul de muncă (cazul Copland contra Regatului Unit http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=002-2765) utilizarea de sisteme CCTV (Peck contra Regatului Unit) protejarea imaginii unei persoane (cazul Von Hannover contra Germaniei http://hudoc.echr.co…

Model decizie avertisment scris