Treceți la conținutul principal

Marca. Utilizarea claselor Nisa pentru descrierea domeniului de protectie


Curtea de Justitie a Uniunii Europene, intr-o hotărâre din 19 iunie 2012, a soluţionat o problemă extrem de delicată legată de utilizarea claselor Nisa în descrierea activităţilor pentru care se solicită înregistrarea unei mărci.

Problema  apărut într-o situaţie în care s-a cerut înregistrarea mărcii IP TRANSLATOR pentru clasa 41. Această clasă este descrisă ca „Educaţie, trening, activităţi de divertisment, activităţi sportive şi culturale”
Înregistrarea mărcii a fost refuzată deoarece, conform practicii şi notelor explicative la această clasă, în această clasă sunt cuprinse şi activităţi de traducere.
În aceste condiţii s-a considerat că denumirea este una descriptivă a activităţii ce urma să fie protejată, iar raportat la aceasta era lipsită de caracterul distinctiv. Prin urmare cererea de înregistrare a mărcii a fost respinsă.
Petentul a atacat decizia în justiţie arătând că nu a solicitat în cererea sa ca marca să fie înregistrată pentru servicii de traducere, deci hotărârea de respingere a înregistrării ar fi ilegală.

Cazul a ajuns în faţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene. Curtea reţinut următoarele:
1.       O cerere de înregistrare de marcă trebuie să fie suficient de clară asupra domeniului de activitate pentru care va fi folosită marcă şi pentru care se solicită protecţia astfel încât să permită autorităţilor şi altor comercianţi să înţeleagă fără echivoc pentru ce domeniu concret s-a solicitat protecţia mărcii.
2.       Curtea a apreciat că referirea la clasele Nisa îndeplineşte condiţiile de a fi suficient de clară.
3.       Totuşi, Curtea a apreciat că este nevoie ca, cel care solicită înregistrarea unei mărci să arate dacă se referă la toate activităţile descrise în cadrul unei clase Nisa, sau numai unele dintre acele activităţi.

The Office for Harmonization in the Internal Market (OHIM) a reacţionat deja în sensul că va lucra în sensul de a crea o practică în cadrul căreia va clarifica pe viitor cererile. În ce priveşte mărcile deja înregistrate, care au fost înregistrate pe baza descrierilor generale de clasă, va considera că au fost înregistrate pentru toate activităţile din cadrul claselor respective.

Comentarii

ici-colo.ro a spus…
extrem de logic: cine nu vorbeste acum sa taca pentru intotdeauna :)

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare
-       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie;-  Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile; -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi;-       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;    Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventual alte documente de plată a datoriilor cătr…

Protecția datelor personale pentru toți

Pentru cei interesați de problematica protecției datelor personale -GDPR, am scris această carte, apărută în format electronic.

O puteți achiziționa aici.

Convenția Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) art. 8 din Convenție garantează respectarea dreptului de viață privată, familie, a domiciliului și a corespondenței. In baza acestei dispoziții Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărâri în legătură cu protecția datelor personale în cazuri în care s-au strîns informații despre viața personală a unei persoane ( cazul Leander contra Suediei http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57519)  în cazul interceptării comunicațiilor electronice și telefonice (cazul Klass contra Germaniei http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57510) supravegherea la locul de muncă (cazul Copland contra Regatului Unit http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=002-2765) utilizarea de sisteme CCTV (Peck contra Regatului Unit) protejarea imaginii unei persoane (cazul Von Hannover contra Germaniei http://hudoc.echr.co…

Model decizie avertisment scris