Treceți la conținutul principal

O istorie a lumii in 10 si 1/2 capitole

Julian Barnes - O istorie a lumii in 10 si 1/2 capitole, Nemira, 2011

Am mai scris despre cartile lui Julian Barnes, e unul din autorii mei preferati.

Sub pretextul unei treceri in revista a istoriei lumii, dintr-o perspectiva filosofica, (istoria este o chestiune de receptare si nu o stiinta  adevarului, istoria se repeta intre drama si haz, planul Divin lucreaza prin amanunte, si nu prin "marile fapte" consemnate de istorie), de fapt Barnes isi ofera prilejul de a exersa in zece povestiri si o paranteza explicativa forme diverse de recompunere a textului. Autorul intervine, precum Creatorul in lumea creata de el, sub cele mai diverse forme ale naratiunii. Fie o ironica transcriere a cartii biblice despre potop, fie o prelucrare a unei dezbateri medievale despre responsabilitatea juridica a animalelor, fie genul epistolar practicat din jungla Amazonului de catre o vedeta de cinema, fie sub forma de eseu de critica artistica (tablul Meduza), fie stilul direct al naratiunii americane, fie stilul utopic.Totul pentru placerea de a citi.

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare
-       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie;-  Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile; -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi;-       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;    Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventual alte documente de plată a datoriilor cătr…

Model decizie avertisment scris

Protecția datelor personale pentru toți

Pentru cei interesați de problematica protecției datelor personale -GDPR, am scris această carte, apărută în format electronic.

O puteți achiziționa aici.

Convenția Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) art. 8 din Convenție garantează respectarea dreptului de viață privată, familie, a domiciliului și a corespondenței. In baza acestei dispoziții Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărâri în legătură cu protecția datelor personale în cazuri în care s-au strîns informații despre viața personală a unei persoane ( cazul Leander contra Suediei http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57519)  în cazul interceptării comunicațiilor electronice și telefonice (cazul Klass contra Germaniei http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57510) supravegherea la locul de muncă (cazul Copland contra Regatului Unit http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=002-2765) utilizarea de sisteme CCTV (Peck contra Regatului Unit) protejarea imaginii unei persoane (cazul Von Hannover contra Germaniei http://hudoc.echr.co…