Treceți la conținutul principal

Publicitate comparativa, incalcarea dreptului de marca

Recent Curtea de Justitie a Uniunii Europene a dat o hotarare [L’Oréal SA and others v Bellure NV and others [2010] EWCA Civ 535] interesanta in domeniul protectiei dreptului la marca in cazul publicitatii comparative.

Publicitatea comparativa este o practica comerciala acceptabila daca este realizata conform unor practici oneste. 

Intr-o speta venita din Marea Britanie, Curtea a fost pusa in fata urmatoarei situatii de fapt. Compania Bellure a pus in vanzare produse, pe care le descria ca fiind similare cu produse ale companiei L’Oréal,  folosind in materialele sale promotionale sintagme ca " miroase ca ..." si se indica marca unui produs al comapaniei L’Oréal. Bellure a aratat ca in materialele sale era bine evidentiat ca produsele sale sunt imitatii ale produselor de marca respective, si materialele promotionale nu puteau induce consumatorilor impresia ca ar fi achizitionat produse de marca L’Oréal. De asemenea asemanarea de miros era reala si demonstrabila. In aceste conditii Bellure considera ca este vorba de o publicitate comparativa conform unor practici oneste.

Curtea de Justitie a Uniunii Europene insa nu a fost de acord cu aceste sustineri si a statuat ca o astfel de utilizare a numelor de marca ale unei alte companii este o atingere a drepturilor protejate prin marca. Mai mult, practica de a prezenta un produs ca o imitatie a altui produs a fost considerata de Curte ca o practica neonesta in sine.


Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

                    Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare -       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie; -   Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;  -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi; -       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;     Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventua

Model decizie avertisment scris

Antet Decizia nr. …. din ……. de sanctionare cu avertisment scris ……. , în calitate de administrator al ……….. , Având în vedere constatările din referatul lui …. având funcția de…… , privind abaterile disciplinare ale salariatului … , domiciliat în ….. , având funcţia de ….. , potrivit art. 247 alin 2, art. ….. din Legea 53/2003 - Codul Muncii, art.   ……. din Contractul Individual de Munca, precum şi art. ….. din Regulamentul Intern se retine că: Salariatul a săvârşit urmâtoarele abateri disciplinare: În data ….. în jurul orei … …………. In temeiul dispozitiilor art. 247 alin. 2, art. 248 alin. 1 lit. a si art. 252 din Legea 52/2003 - Codul Muncii, DISPUN : 1. ……. , domiciliat în …….. , având funcţia de ……. , cu contractul individual de muncă înregistrat sub nr. …. la …….. este sancţionat cu avertisment scris. 2. Decizia va fi comunicată persoanei în cauză şi produce efecte de la data comunicării. 3. Prezenta decizie poate fi cont

Convocare cercetare disciplinară- model

Antet                                                                                                             Nr.______/__________________ Către, Salariat Adresa: ______________________             Prin prezenta va informam ca sunteti convocat la ________________, situat în _________________ , în data de   __________ , ora   _____ în vederea efectuării cercetarii disciplinare prealabile conform art. 251 alin. 2 din Codul Muncii. Vă aducem la cunostinta ca veți fi cercetată disciplinar pentru faptul că __________________ _____________________________________________________________________. . Este pusă în discuție încălcarea prevederilor cuprinse in urmatoarele documente: -        Regulamentului Intern , ________ -        Codul Muncii ______________, -        Fișa postului _______________ Vă informam ca puteți fi îinsoțită de către un reprezentant al salariaților, sau un avocat. Persoana/persoanele împuternicite să efectue