Treceți la conținutul principal

Raspunderea agentiilor de turism

Am gasit recent o solutie din Marea Britanie data intr-o cauza legata de raspunderea agentiilor de turism fata de clientii lor. Standardele aplicate de instanta britanica legat de raspunderea agentiei par de domeniul fantasticului raportat la situatia din Romania. Totusi e bine de stiut cata exigenta exista in alte tari, care fac parte din aceeasi Uniune Europeana care aplica reguli comune de protectie a consumatorilor, fata de agentiile de turism raportat la obligatiile pe care le au fata de clientii lor.( Instanta este Birmingham County Court in cazul Russell v Thomas Cook Tour Operations -2012)

Situatia de fapt.

Familia Russell avand o fiica de 4 ani au plecat in vacanta in Spania prin Thomas Cook Tour Operations. Ei au solicitat cazare in conditii corespunzatoare pentru o familie cu un copil in varsta de 4 ani. Ajunsi la destinatie, in camera de hotel care avea o usa de sticla, copilul, jucandu-se a intrat in coliziune cu acea usa, sticla s-a spart si a produs rani grave copilului. Familia dat in judecata agentia de turism pentru a fi despagubita pentrucac nu le-a pus la dispozitie o camera corespunzatoare pentru o familie cu un copil de varsta aratata, usa de sticla nerespectand standardele de securitate.

Ce a hotarat instanta.

Instanta  a gasit cererea familiei Russell indreptatita, deoarece agentia ar fi trebuit sa informeze pe clientul sau asupra particularitatii camerei de hotel, raportat la situatia acesteia concreta de a avea un copil in varsta de 4 ani cu care calatorea, pentru ca acestia sa aleaga in cunostinta de cauza daca vor sta sau nu al acel hotel. In consecinta agentia a trebuit sa raspunda pentru prejudiciu.

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare
-       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie;-  Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile; -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi;-       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;    Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventual alte documente de plată a datoriilor cătr…

Model decizie avertisment scris

Model convocare adunare generala a actionarilor

MODEL CONVOCATOR

ANTETCONVOCARE
a adunarii generale ordinare/extraordinare a acţionarilor Societăţii Comerciale
.......... S.A. , cu sediul în .....

Preşedintele consiliului de administraţie al Societăţii Comerciale ...... - S.A. convoacă adunarea generala ordinară/extraordinară a acţionarilor Societăţii Comerciale ... la data de ...., ora ......, la adresa din ...., pentru acţionarii înregistraţi în registrul acţionarilor la sfârşitul zilei de ....., cu următoarea ordine de zi:
1. ....
2. ....
....

In cazul în care cvorumul necesar nu se va întruni la data menţionata, adunarea generală extraordinară a acţionarilor se va ţine la data de ...., la aceeaşi ora şi în acelaţi loc, cu acceaşi ordine de zi.
Formularele de procura pentru participare la adunarea generala extraordinară sunt disponibile la adresa din ........
Procurile se vor depune în original la adresa din ......., pana la data de .....
Materialele de interes pentru acţinari se pot consulta la adresa din ..... începând cu dat…