Treceți la conținutul principal

Buletin legislativ 04.02.13-08.02.13


Muncă, protecţie socială, calificări

Ordin privind modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din România nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011, Ordin nr. 150 din 25/01/2013 - Emitent: Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice Intrare in vigoare: 06/02/2013, Monitorul Oficial, Partea I 78 06/02/2013


LISTA 
ocupaţiilor practicate în cadrul economiei naţionale ce modifică şi completează 
Clasificarea ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (şase caractere)

   
1.
administrator structuri sportive
codul - 143115
2.
agent pentru servicii de investiţii financiare
codul - 331108
3.
analist de informaţii
codul - 242224
4.
analist informaţii de firmă
codul - 242222
5.
arbitru pentru păsări de rasă
codul - 612207
6.
asistent de cercetare în antropologie biologică
codul - 213151
7.
auditor de siguranţă rutieră
codul - 214952
8.
cercetător în antropologie biologică
codul - 213150
9.
consilier de stare civilă
codul - 242225
10.
consilier pentru dezvoltare personală
codul - 242324
11.
consultant de investiţii
codul - 241269
12.
consilier sportiv
codul - 226911
13.
crescător de păsări de rasă şi pentru decor
codul - 612206
14.
crescător de păsări pentru ouă de consum
codul - 612204
15.
crescător de păsări pentru reproducţie
codul - 612203
16.
crescător de pui pentru carne
codul - 612205
17.
director general adjunct
codul - 111238
18.
evaluator în sistemul formării profesionale continue
codul - 242411
19.
expert
codul - 335406
20.
expert criminalist
codul - 341102
21.
expert tehnic judiciar
codul - 341109
22.
inginer biotehnolog
codul - 213152
23.
inspector de specialitate în gospodărirea apelor
codul - 213307
24.
inspector de stare civilă
codul - 242226
25.
inspector de stat
codul - 335404
26.
inspector social
codul - 263512
27.
inspector şef teritorial
codul - 111240
28.
inspector tehnic
codul - 335405
29.
instalator pentru pompe de căldură
codul - 712614
30.
instalator pentru sisteme geotermale
codul - 712615
31.
investigator
codul - 242223
32.
investigator-şef
codul - 111239
33.
însoţitor pasageri în transportul rutier
codul - 511207
34.
lăcătuş construcţii structuri aeronave
codul - 722207
35.
lucrător calificat în irigaţii
codul - 611302
36.
manager de proiect în parteneriat public privat
codul - 242112
37.
manager pentru ordine şi siguranţă publică
codul - 121309
38.
operator de handling combustibil
codul - 315517
39.
operator la platforme pentru lucru la înălţime
codul - 834316
40.
operator prelucrarea carcaselor de pasăre
codul - 751109
41.
operator prelucrare iniţială a păsărilor
codul - 751108
42.
operator sortare carcase de pasăre
codul - 751110
43.
operator tranşare carcase de pasăre
codul - 751111
44.
operator umplere recipiente GPL
codul - 932912
45.
organizator evenimente sportive
codul - 342217
46.
personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor
codul - 261206
47.
specialist control intern în domeniul pieţei de capital
codul - 241270
48.
specialist în achiziţii
codul - 332301
49.
specialist în activitatea de coaching
codul - 242412
50.
specialist în managementul riscului
codul - 242114
51.
specialist pentru piaţa de capital
codul - 241271
52.
specialist pieţe reglementate
codul - 241268


Aceasta informare este o selectie a unor elemente de noutate legislativa cu scop strict informativ.

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

                    Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare -       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie; -   Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;  -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi; -       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;     Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventua

Model decizie avertisment scris

Antet Decizia nr. …. din ……. de sanctionare cu avertisment scris ……. , în calitate de administrator al ……….. , Având în vedere constatările din referatul lui …. având funcția de…… , privind abaterile disciplinare ale salariatului … , domiciliat în ….. , având funcţia de ….. , potrivit art. 247 alin 2, art. ….. din Legea 53/2003 - Codul Muncii, art.   ……. din Contractul Individual de Munca, precum şi art. ….. din Regulamentul Intern se retine că: Salariatul a săvârşit urmâtoarele abateri disciplinare: În data ….. în jurul orei … …………. In temeiul dispozitiilor art. 247 alin. 2, art. 248 alin. 1 lit. a si art. 252 din Legea 52/2003 - Codul Muncii, DISPUN : 1. ……. , domiciliat în …….. , având funcţia de ……. , cu contractul individual de muncă înregistrat sub nr. …. la …….. este sancţionat cu avertisment scris. 2. Decizia va fi comunicată persoanei în cauză şi produce efecte de la data comunicării. 3. Prezenta decizie poate fi cont

Convocare cercetare disciplinară- model

Antet                                                                                                             Nr.______/__________________ Către, Salariat Adresa: ______________________             Prin prezenta va informam ca sunteti convocat la ________________, situat în _________________ , în data de   __________ , ora   _____ în vederea efectuării cercetarii disciplinare prealabile conform art. 251 alin. 2 din Codul Muncii. Vă aducem la cunostinta ca veți fi cercetată disciplinar pentru faptul că __________________ _____________________________________________________________________. . Este pusă în discuție încălcarea prevederilor cuprinse in urmatoarele documente: -        Regulamentului Intern , ________ -        Codul Muncii ______________, -        Fișa postului _______________ Vă informam ca puteți fi îinsoțită de către un reprezentant al salariaților, sau un avocat. Persoana/persoanele împuternicite să efectue