Treceți la conținutul principal

Limitele protectiei bazelor de date

Curtea de Justitie a Uniunii Europene a dat o solutie importanta privind protectia bazelor de date.

In cazul Football DataCo v Yahoo! UK Ltd, C-604/10, 1 martie 2012, Curtea a interpretat dispozitiile art 3 si 7 din Directiva 96/9/EC privind protectia bazelor de date.

In cazul particular Football DataCo este o societate care furnizeaza clientilor sai baze de date privind rezultatele meciurilor din ligile engleza si scotiana de fotbal.Yahoo a preluat parti din aceste baze de date fara licentiere.

Intrebarea care s-a pus este daca oa stfel de baza de date se bucura de protectie.

Curtea Europeana a considerat ca nu deoarece nu sunt indeplinite conditiile prevazute in Directiva si anume a aratat ca nu ca selectia sau aranjamentul datelor continute in baza de date nu demonstreaza expresia originala a libertatii creatoare a autorului bazei de date. Curtea a aratat ca efortul investitional legat de crearea acestei baze de date este un criteriu nerelevant.
Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare
-       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie;-  Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile; -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi;-       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;    Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventual alte documente de plată a datoriilor cătr…

Protecția datelor personale pentru toți

Pentru cei interesați de problematica protecției datelor personale -GDPR, am scris această carte, apărută în format electronic.

O puteți achiziționa aici.

Convenția Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) art. 8 din Convenție garantează respectarea dreptului de viață privată, familie, a domiciliului și a corespondenței. In baza acestei dispoziții Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărâri în legătură cu protecția datelor personale în cazuri în care s-au strîns informații despre viața personală a unei persoane ( cazul Leander contra Suediei http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57519)  în cazul interceptării comunicațiilor electronice și telefonice (cazul Klass contra Germaniei http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57510) supravegherea la locul de muncă (cazul Copland contra Regatului Unit http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=002-2765) utilizarea de sisteme CCTV (Peck contra Regatului Unit) protejarea imaginii unei persoane (cazul Von Hannover contra Germaniei http://hudoc.echr.co…

Model decizie avertisment scris