Treceți la conținutul principal

Schimbarea

Mo Yan, Schimbarea, trad. Bogdan Perdivara, Ed. Trei, Bucuresti, 2012

Despre Mo Yan, de cand a luat Nobelul se tot vorbeste. Nu am sarit direct la "Sorgul Rosu", ci m-am aventurat si eu la o carte mai cu dieta la numar de pagini "Schimbarea", pe principiul ca daca nu imi place sa nu imi para rau.

Acum imi pare rau ca nu am citit mai mult de Mo Yan. E bun dom'le! 
Schimbarea este o carte (pseudo)autobiografica, o carte care are mai putin despre viata autorului, cat despre destine intr-o China care a devenit alta de la ortodoxismul comunist al lui Mao, la  Chiana de astazi a afacerilor si mondializarii.

Comentariile ca este vorba de un scriitor din aceeasi rasa cu Garcia Marquez nu sunt deloc deplasate. Aceeasi stiinta in a manui cuvantul pentru a crea o atmosfera a naratiunii in termenii basmului, imbinata cu descrierea vietii cu un realism atroce.

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare
-       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie;-  Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile; -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi;-       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;    Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventual alte documente de plată a datoriilor cătr…

Model decizie avertisment scris

Protecția datelor personale pentru toți

Pentru cei interesați de problematica protecției datelor personale -GDPR, am scris această carte, apărută în format electronic.

O puteți achiziționa aici.

Convenția Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) art. 8 din Convenție garantează respectarea dreptului de viață privată, familie, a domiciliului și a corespondenței. In baza acestei dispoziții Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărâri în legătură cu protecția datelor personale în cazuri în care s-au strîns informații despre viața personală a unei persoane ( cazul Leander contra Suediei http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57519)  în cazul interceptării comunicațiilor electronice și telefonice (cazul Klass contra Germaniei http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57510) supravegherea la locul de muncă (cazul Copland contra Regatului Unit http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=002-2765) utilizarea de sisteme CCTV (Peck contra Regatului Unit) protejarea imaginii unei persoane (cazul Von Hannover contra Germaniei http://hudoc.echr.co…