Treceți la conținutul principal

Comert electronic - interpretare CJUE privind informarea consumatorilor

Intr-o hotărâre din 5 iulie 2012, Curtea de Justiţie a Uniunii Europene  (cazul C 49/11), raspunzând la o întrebare preliminară venită de la instanţele din Austria, a făcut consideraţii foarte importante asupra aspectului dacă în cazul site-urilor de e-commerce este suficientă prezentarea informaţiilor cu privire la o tranzacţie încheiată prin intermediul unui link pe site. (cu o atenţie deosebită privind informaţiile legate de dreptul la răzgândire al consumatorului)

Curtea a făcut analiza din perspectiva Directivei 97/7 privind protecţia consumatorilor în contractele la distanţă.

Curtea s-a referit în special la interpretarea noţiunii de obligaţie ca informaţiile să fie "date" consumatorului, să fie "recepţionate" de consumator, şi cu privire la noţiunea de "suport durabil" pe care aceste informaţii să fie puse la dispoziţie.

Curtea a considerat că în cazul în care aceste informaţii sunt puse la dispoziţie numai pe site obligaţia de informare a consumatorului nu este îndeplinită. Aceste informaţii trebuie să fie puse la dispoziţie într-un mod care să poată fi stocat de către consumator (fie şi un mesaj electronic care însă să conţină toate elemenetele şi condiţiile tranzacţiei în el însuşi, fără a trimite la conţinutul unui site).

Reamintesc că hotărârile CJUE sunt obligatorii şi pe teritoriul României şi constituie izvor de drept.

Proprietarii de afaceri în domeniul comeţului electronic trebuie să se conformeze acestei interpretări.
Comentarii

Anonim a spus…
Legat de faptul ca hotararile CJUE sunt obligatorii pe teritoriul Romaniei vreau sa va expun o situatie cu care ma confrunt si daca se poate sa-mi dati o solutie.
Astfel fac parte dintre cei care in iulie 2010 am sesizat OPC Cluj de faptul ca Banca nu implementeaza corect OUG 50( in loc sa scoata CR interzis de OUG 50 il transforma in CA ) si i-am rugat sa ma ajute. OPC in urma mai multor sesizari a intocmit un PV in care a constatat ca banca a introdus un comision de administrare nou, interzis de OUG 50.A m fost informati de OPC ca a amendat banca si le-a impus masuri complementare de remediere a deficientelor constatate .Banca a contestat in instanta PV ,iar in data de 10.oct.2012 trib Cluj prin sentinta definitiva si irevocabila nr.978/R/2012, tribunalul respinge ca nefondata plangerea bancii impotriva PV intocmit de OPC.( acest lucru se intampla in urma raspunsului CJUE in cauza C-602/10-legat de legalitatea OUG 50 pe care VB o contesta).
Au trecut 5 luni de la aceasta sentinta si banca incaseaza in continuare acel CA( transformat in timp din nou in CR) si refuza sa-mi restituie sumele incasate sub acest titlu din 2010 pana in prezent,cu toate ca i-am sesiza de 3 ori .Este adevarat ca nu scrie concret in PV intocmit de OPC restituirea sumelor incasate sub acest titlu si nici scoaterea CA, ci scrie ca acel CA este interzis de OUG 50 si in concluzie se cere remedierea deficientelor constatate.
Ce solutie avem noi consumatorii tinand cont ca nu am fost parte in proces, iar banca refuza sa faca ceea ce OPC -a impus in PV.Mentionam ca am vorbit cu mai multi executori si au spus ca nu au ce executa ,atata timp cat nu scrie in PV sumele care trebuiesc restituite.Dar dupa parerea mea repararea deficientelor constatate inseamna de fapt aducerea noastra in situatia dinainte de producerea infractiunii de catre banca.Va rog din suflet sa-mi dati o solutie deoarece banca incaseaza de la noi lunar 140 CHF(500lei) pentru acest comision declarat ilegal de 5 luni.
Multumesc si astept raspuns.

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

                    Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare -       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie; -   Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;  -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi; -       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;     Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventua

Model decizie avertisment scris

Antet Decizia nr. …. din ……. de sanctionare cu avertisment scris ……. , în calitate de administrator al ……….. , Având în vedere constatările din referatul lui …. având funcția de…… , privind abaterile disciplinare ale salariatului … , domiciliat în ….. , având funcţia de ….. , potrivit art. 247 alin 2, art. ….. din Legea 53/2003 - Codul Muncii, art.   ……. din Contractul Individual de Munca, precum şi art. ….. din Regulamentul Intern se retine că: Salariatul a săvârşit urmâtoarele abateri disciplinare: În data ….. în jurul orei … …………. In temeiul dispozitiilor art. 247 alin. 2, art. 248 alin. 1 lit. a si art. 252 din Legea 52/2003 - Codul Muncii, DISPUN : 1. ……. , domiciliat în …….. , având funcţia de ……. , cu contractul individual de muncă înregistrat sub nr. …. la …….. este sancţionat cu avertisment scris. 2. Decizia va fi comunicată persoanei în cauză şi produce efecte de la data comunicării. 3. Prezenta decizie poate fi cont

Convocare cercetare disciplinară- model

Antet                                                                                                             Nr.______/__________________ Către, Salariat Adresa: ______________________             Prin prezenta va informam ca sunteti convocat la ________________, situat în _________________ , în data de   __________ , ora   _____ în vederea efectuării cercetarii disciplinare prealabile conform art. 251 alin. 2 din Codul Muncii. Vă aducem la cunostinta ca veți fi cercetată disciplinar pentru faptul că __________________ _____________________________________________________________________. . Este pusă în discuție încălcarea prevederilor cuprinse in urmatoarele documente: -        Regulamentului Intern , ________ -        Codul Muncii ______________, -        Fișa postului _______________ Vă informam ca puteți fi îinsoțită de către un reprezentant al salariaților, sau un avocat. Persoana/persoanele împuternicite să efectue