Treceți la conținutul principal

Memoriile unei fete cuminti

Simone de Beauvoir, Memoriile unei fete cuminti, Humanitas

Desigur numele lui Simone de Beauvoir este inseparabil de cel al lui Sartre si de existentialism.

Aceste memorii privesc doar copilaria, adolescenta pina la 21 de ani.

In mod sigur veti remarca un eu foarte puternic, si ca aceste memorii sunt un adevar "reconstruit". Pentru ca nu se poate sa nu remarcam schema faptelor care corespunde esentei gandirii "existentialiste": libertatea ca dat al existentei, si de aici un parcurs de la copilaria docila la afirmarera unei tinere cu o gandire si existenta eliberata, in primul rand fata de constrangerile gandirii familiei burgheze din care provine, negarea divinitatii, existenta fiind premergatoare oricarei idei-existenta.

Totusi cartea are un merit care trebuie subliniat si face lectura ca fiind una obligatorie, indiferent daca subscriem sau nu la schema existentialista: cartea este o carte a formarii geniului la genul feminin. Daca literatura memorialistica a geniilor culturale barbati este abundenta, mai rar avem versiunea feminina despre formarea geniului.


Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare
-       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie;-  Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile; -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi;-       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;    Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventual alte documente de plată a datoriilor cătr…

Model decizie avertisment scris

Protecția datelor personale pentru toți

Pentru cei interesați de problematica protecției datelor personale -GDPR, am scris această carte, apărută în format electronic.

O puteți achiziționa aici.

Convenția Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) art. 8 din Convenție garantează respectarea dreptului de viață privată, familie, a domiciliului și a corespondenței. In baza acestei dispoziții Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărâri în legătură cu protecția datelor personale în cazuri în care s-au strîns informații despre viața personală a unei persoane ( cazul Leander contra Suediei http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57519)  în cazul interceptării comunicațiilor electronice și telefonice (cazul Klass contra Germaniei http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57510) supravegherea la locul de muncă (cazul Copland contra Regatului Unit http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=002-2765) utilizarea de sisteme CCTV (Peck contra Regatului Unit) protejarea imaginii unei persoane (cazul Von Hannover contra Germaniei http://hudoc.echr.co…