Treceți la conținutul principal

Naked licensing (sau licenta goala)!

Naked licensing este un concept al sistemului de drept anglo-saxon.

Termenul se refera la contractele de licenta de marca in care cel care confera dreptul de a folosi o anumita marca nu isi rezerva aditional si dreptul de a controla conformitatea si calitatea produselor ce vor fi comercializate sub acea marca.

In situatiile in care produsele realizate de beneficiarul licentei de marca erau diferite in mod substantial de produsele titularului initial al marcii, si acesta nu a actionat in niciun fel pentru a stopa aceasta situatie, in instantele care aplica sistemul de drept anglo-saxon s-a pus in discutie daca nu cumva marca a fost abandonata de titularul dreptului de marca, tinand seama ca in acest caz marca isi pierede caracterul de semn distinctiv al unor produse sau servicii, marca devenind chiar sursa unei confuzii pentru consumator, care se asteapata la produse si servicii cu anumite caracteristici sub o anumita marca.

Deci, daca transferati un drept de utilizare al unei marci, atentie si la acest aspect al controlului ulterior asupra  conformitatii produselor sau serviciilor ce vor fi oferite sub acea marca. Ca sa nu va treziti cu licenta goala.

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare
-       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie;-  Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile; -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi;-       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;    Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventual alte documente de plată a datoriilor cătr…

Protecția datelor personale pentru toți

Pentru cei interesați de problematica protecției datelor personale -GDPR, am scris această carte, apărută în format electronic.

O puteți achiziționa aici.

Convenția Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) art. 8 din Convenție garantează respectarea dreptului de viață privată, familie, a domiciliului și a corespondenței. In baza acestei dispoziții Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărâri în legătură cu protecția datelor personale în cazuri în care s-au strîns informații despre viața personală a unei persoane ( cazul Leander contra Suediei http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57519)  în cazul interceptării comunicațiilor electronice și telefonice (cazul Klass contra Germaniei http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57510) supravegherea la locul de muncă (cazul Copland contra Regatului Unit http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=002-2765) utilizarea de sisteme CCTV (Peck contra Regatului Unit) protejarea imaginii unei persoane (cazul Von Hannover contra Germaniei http://hudoc.echr.co…

Model decizie avertisment scris