Treceți la conținutul principal

Naked licensing (sau licenta goala)!

Naked licensing este un concept al sistemului de drept anglo-saxon.

Termenul se refera la contractele de licenta de marca in care cel care confera dreptul de a folosi o anumita marca nu isi rezerva aditional si dreptul de a controla conformitatea si calitatea produselor ce vor fi comercializate sub acea marca.

In situatiile in care produsele realizate de beneficiarul licentei de marca erau diferite in mod substantial de produsele titularului initial al marcii, si acesta nu a actionat in niciun fel pentru a stopa aceasta situatie, in instantele care aplica sistemul de drept anglo-saxon s-a pus in discutie daca nu cumva marca a fost abandonata de titularul dreptului de marca, tinand seama ca in acest caz marca isi pierede caracterul de semn distinctiv al unor produse sau servicii, marca devenind chiar sursa unei confuzii pentru consumator, care se asteapata la produse si servicii cu anumite caracteristici sub o anumita marca.

Deci, daca transferati un drept de utilizare al unei marci, atentie si la acest aspect al controlului ulterior asupra  conformitatii produselor sau serviciilor ce vor fi oferite sub acea marca. Ca sa nu va treziti cu licenta goala.

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare
-       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie;-  Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile; -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi;-       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;    Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventual alte documente de plată a datoriilor cătr…

Model decizie avertisment scris

Convocare cercetare disciplinară- model

Antet


Nr.______/__________________


Către, Salariat
Adresa: ______________________


Prin prezenta va informam ca sunteti convocat la ________________, situat în_________________, în data de __________, ora _____ în vederea efectuării cercetarii disciplinare prealabile conform art. 251 alin. 2 din Codul Muncii.
Vă aducem la cunostinta ca veți fi cercetată disciplinar pentru faptul că __________________
_____________________________________________________________________.
. Este pusă în discuție încălcarea prevederilor cuprinse in urmatoarele documente:
-Regulamentului Intern, ________
-Codul Muncii______________,
-Fișa postului _______________
Vă informam ca puteți fi îinsoțită de către un reprezentant al salariaților, sau un avocat.
Persoana/persoanele împuternicite să efectueze cercetarea disciplinară sunt: ___________.
În cazul neprezentării dvs. la convocarea făcută, fără un motiv obiectiv, dă dreptul angajatorului să dispună sancționarea, fără efectuarea cercetării disciplinare prealabile.
În c…