Treceți la conținutul principal

Sorgul rosu

Mo Yan, Sorgul rosu, traducere Dinu Luca, Humanitas, 2012

Pentru că am făcut pasiune după cărţile lui Mo Zan, iată şi câteva cuvinte despre Sorgul Roşu.

Sorgul Roşu este o epopee. Personajele principale sunt Bunica, negustoare de rachiu de sorg şi Zu Zhan ao, cărător de lectică devenit bandit.
Este o epopee demnă de mare balade. Important nu este să ştim destinul eroilor, şi Homer ne spune că Achile e cel-iute-de-picior şi ştim cum va muri, cunoscându-i singura vulnerabilitate, ci important este să cântăm faptele lor. Aşa şi  Mo Yan ne creionează de la început destinul tragic al eroilor, fără ca asta să ne afecteze cu nimic curiozitatea despre faptele de basm ale acestora. Eroi care se nasc, cresc, fac dragoste şi mor în sorgul roşu.

Literatura la superlativ.

Şi un mic fragment

 " Tata se bălăcea în Râul Negru şi era un înotător înnăscut. Bunica spunea că era mai nerăbdător să vadă apa decât să-şi vadă mama. La cinci ani se scufuda ca răţuştele, cu gaura roză a curului îndreptată spre cer şi picioarele ridicate în sus."

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare
-       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie;-  Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile; -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi;-       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;    Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventual alte documente de plată a datoriilor cătr…

Model decizie avertisment scris

Protecția datelor personale pentru toți

Pentru cei interesați de problematica protecției datelor personale -GDPR, am scris această carte, apărută în format electronic.

O puteți achiziționa aici.

Convenția Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) art. 8 din Convenție garantează respectarea dreptului de viață privată, familie, a domiciliului și a corespondenței. In baza acestei dispoziții Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărâri în legătură cu protecția datelor personale în cazuri în care s-au strîns informații despre viața personală a unei persoane ( cazul Leander contra Suediei http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57519)  în cazul interceptării comunicațiilor electronice și telefonice (cazul Klass contra Germaniei http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57510) supravegherea la locul de muncă (cazul Copland contra Regatului Unit http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=002-2765) utilizarea de sisteme CCTV (Peck contra Regatului Unit) protejarea imaginii unei persoane (cazul Von Hannover contra Germaniei http://hudoc.echr.co…