Treceți la conținutul principal

The Pirate Bay se plânge de … piraterie


Da, aţi citit bine.
Celebrul site, care oferă, gratuit, servicii de download de filme, muzică şi alt conţinut protejat de drepturi de autor, a făcu, în februarie 2013, la poliţia finlandeză, o plângere că i-au fost încălcate drepturile de autor.
În concret,  se plâng de site-ul finlandez „Piraattilahti”, care înseamnă chiar „Pirate Bay”. Site-ul, deţinut de o asociaţie care combate pirateria prin internet, copiază cu totul aspectul site-ul Pirate Bay, însă utilizatorul care ar vrea să utilizeze serviciile de download este îndrumat spre o pagină care îl informează asupra caracterului ilegal al pirateriei prin internet.
The Pirate Bay consideră că acest site încălcă drepturile sale de autor, deoarece copiază întocmai fişierele CSS ale site-ului original  The Pirate Bay, precum şi aspectul general al site-ului.
Amintesc aici ca The Pirate Bay si persoanele implicate in administrarea acestui site au facut si fac obiectul a numeroase proceduri judiciare in lume in legatura cu incalcarea drepturilor de autor.
Nu sunt informaţii, până în acest moment, cum a fost soluţionată plângerea.

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare
-       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie;-  Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile; -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi;-       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;    Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventual alte documente de plată a datoriilor cătr…

Protecția datelor personale pentru toți

Pentru cei interesați de problematica protecției datelor personale -GDPR, am scris această carte, apărută în format electronic.

O puteți achiziționa aici.

Convenția Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) art. 8 din Convenție garantează respectarea dreptului de viață privată, familie, a domiciliului și a corespondenței. In baza acestei dispoziții Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărâri în legătură cu protecția datelor personale în cazuri în care s-au strîns informații despre viața personală a unei persoane ( cazul Leander contra Suediei http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57519)  în cazul interceptării comunicațiilor electronice și telefonice (cazul Klass contra Germaniei http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57510) supravegherea la locul de muncă (cazul Copland contra Regatului Unit http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=002-2765) utilizarea de sisteme CCTV (Peck contra Regatului Unit) protejarea imaginii unei persoane (cazul Von Hannover contra Germaniei http://hudoc.echr.co…

Model decizie avertisment scris