marți, 23 aprilie 2013

Buletin legislativ 15.04.13-19.04.13


Achiziţii publice

Hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, Hotărâre nr. 183 din 16/04/2013 - Emitent: Guvernul României Intrare in vigoare: 19/04/2013, Monitorul Oficial, Partea I 227 19/04/2013

Noutăţile privesc în primul rând măsurile de aplicare a dispoziţiilor referitoare la conflictul de interese. Participanţii la proceduri vor trebui să dea declaraţii pe proprie răspundere privind faptul că nu se află în astfel de situaţie.

Diverse

Decizie privind judecarea recursului în interesul legii ce formează obiectul Dosarului nr. 1/2013, Decizie nr. 4 din 18/03/2013 - Emitent: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie Intrare in vigoare: 19/04/2013, Monitorul Oficial, Partea I 226 19/04/2013

În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 223 raportat la art. 39 alin. (2) din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, stabileşte că prevederile art. 396-404 din noul Cod civil, referitoare la efectele divorţului cu privire la raporturile dintre părinţi şi copiii lor minori, sunt aplicabile şi cererilor de divorţ formulate înainte de intrarea în vigoare a noului Cod civil şi aflate pe rolul instanţelor de judecată în căile de atac.

Aceasta informare este o selectie a unor elemente de noutate legislativa cu scop strict informativ. Nu este considerate consiliere profesionala si drept urmare nu ne asumam nicio responsabilitate in acest sens.

Niciun comentariu: