luni, 29 aprilie 2013

Buletinul legislativ 22.04.13-26.04.13


Piaţa de capital

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, Lege nr. 113 din 23/04/2013 - Emitent: Parlamentul României Intrare in vigoare: 26/04/2013, Monitorul Oficial, Partea I 234 23/04/2013
Pe lângă diverse amănunte legate atribuţiile noii autorităţi foarte importante sunt dispoziţiile legate de preluarea datoriilor CNVM.

Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului preia fără plată toate drepturile şi obligaţiile Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, rezultate din actele juridice prin care Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a fost obligată, ca parte responsabilă civilmente, la plata de despăgubiri către investitorii la Fondul Naţional de Investiţii.
Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului se subrogă în toate drepturile şi obligaţiile procesuale ale Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare şi dobândeşte calitatea procesuală pe care aceasta o are, la data intrării în vigoare a prezentei legi, în toate procesele şi cererile aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti, indiferent dacă este vorba de faza de judecată sau de executare silită.
Executarea obligaţiilor de plată ale Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului prevăzute mai sus se asigură din veniturile bugetului de venituri şi cheltuieli aferente activităţii de privatizare şi de valorificare a activelor statului.

Financiar-Fiscal

Instrucţiuni pentru aplicarea titlului IX din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, Instrucţiuni din 19/04/2013 - Emitent: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Intrare in vigoare: 24/04/2013, Monitorul Oficial, Partea I 236 24/04/2013

Se referă la procedura de contestare a actelor administrativ fiscale.

Achiziţii publice

Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea art. 8 lit. b1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, Ordonanţă de urgenţă nr. 31 din 16/04/2013 - Emitent: Guvernul României Intrare in vigoare: 24/04/2013, Monitorul Oficial, Partea I 237 24/04/2013

Transportatorii aerieni (TAROM) sunt exceptaţi de la regulile de achiziţie publică.

Diverse

Ordin privind aprobarea schemei de ajutor de minimis "Sprijin acordat pentru implementarea Programului de creştere a competitivităţii produselor industriale", Ordin nr. 861 din 16/04/2013 - Emitent: Ministerul Economiei Intrare in vigoare: 24/04/2013, Monitorul Oficial, Partea I 237 24/04/2013

Aceasta informare este o selectie a unor elemente de noutate legislativa cu scop strict informativ. Nu este considerate consiliere profesionala si drept urmare nu ne asumam nicio responsabilitate in acest sens.

Niciun comentariu: