Treceți la conținutul principal

Dreptul televiziunilor de a transmite scurte extrase pentru informare

Dreptul televiziunilor de a transmite scurte extrase din programele altor canale, programe protejate de drepturi de autor si drepturi conexe, in scopuri de informare generala (e vorba de extrase de pina la 90 de secunde) a ajuns a fi analizat de catre Curtea de Justitie a Uniunii Europene.

Un litigiu pe aceasta tema s-a nascut intre Sky (celebrul canal, care transmite contra cost programe sportive de maxim interes) si ORF statia generalista austriaca. Sky a reclamat utilizarea de exterase din emisiunile sale sportive de catre ORF.

Curtea Europeana a fost investita cu o intrebare preliminara de catre autoritatile austriece (cauza C-283/11 hotarare din 22 ianuarie 2013). Curtea Europeana a afirmat dreptul publicului la informare, drept care constituie o cauza legitima de a se limita dreptul la desfasurarea libera a unei activitati comerciale precum si dreptul asupra unui bun (considerand drepturile de licenta a programelor sportive ale Sky ca un bun). In aceste conditii preluarea de scurte extrase , exclusiv in scopuri de informare (in emisuni de stiiri generale si nu in programe comerciale sau  de divertisment) este legitima, singurul cost admisibil a putea fi solictat utilizatorului fiind costurile de conexiune la semnal.(daca exista)

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare
-       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie;-  Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile; -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi;-       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;    Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventual alte documente de plată a datoriilor cătr…

Model decizie avertisment scris

Convocare cercetare disciplinară- model

Antet


Nr.______/__________________


Către, Salariat
Adresa: ______________________


Prin prezenta va informam ca sunteti convocat la ________________, situat în_________________, în data de __________, ora _____ în vederea efectuării cercetarii disciplinare prealabile conform art. 251 alin. 2 din Codul Muncii.
Vă aducem la cunostinta ca veți fi cercetată disciplinar pentru faptul că __________________
_____________________________________________________________________.
. Este pusă în discuție încălcarea prevederilor cuprinse in urmatoarele documente:
-Regulamentului Intern, ________
-Codul Muncii______________,
-Fișa postului _______________
Vă informam ca puteți fi îinsoțită de către un reprezentant al salariaților, sau un avocat.
Persoana/persoanele împuternicite să efectueze cercetarea disciplinară sunt: ___________.
În cazul neprezentării dvs. la convocarea făcută, fără un motiv obiectiv, dă dreptul angajatorului să dispună sancționarea, fără efectuarea cercetării disciplinare prealabile.
În c…