Treceți la conținutul principal

Dreptul televiziunilor de a transmite scurte extrase pentru informare

Dreptul televiziunilor de a transmite scurte extrase din programele altor canale, programe protejate de drepturi de autor si drepturi conexe, in scopuri de informare generala (e vorba de extrase de pina la 90 de secunde) a ajuns a fi analizat de catre Curtea de Justitie a Uniunii Europene.

Un litigiu pe aceasta tema s-a nascut intre Sky (celebrul canal, care transmite contra cost programe sportive de maxim interes) si ORF statia generalista austriaca. Sky a reclamat utilizarea de exterase din emisiunile sale sportive de catre ORF.

Curtea Europeana a fost investita cu o intrebare preliminara de catre autoritatile austriece (cauza C-283/11 hotarare din 22 ianuarie 2013). Curtea Europeana a afirmat dreptul publicului la informare, drept care constituie o cauza legitima de a se limita dreptul la desfasurarea libera a unei activitati comerciale precum si dreptul asupra unui bun (considerand drepturile de licenta a programelor sportive ale Sky ca un bun). In aceste conditii preluarea de scurte extrase , exclusiv in scopuri de informare (in emisuni de stiiri generale si nu in programe comerciale sau  de divertisment) este legitima, singurul cost admisibil a putea fi solictat utilizatorului fiind costurile de conexiune la semnal.(daca exista)

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare
-       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie;-  Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile; -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi;-       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;    Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventual alte documente de plată a datoriilor cătr…

Protecția datelor personale pentru toți

Pentru cei interesați de problematica protecției datelor personale -GDPR, am scris această carte, apărută în format electronic.

O puteți achiziționa aici.

Convenția Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) art. 8 din Convenție garantează respectarea dreptului de viață privată, familie, a domiciliului și a corespondenței. In baza acestei dispoziții Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărâri în legătură cu protecția datelor personale în cazuri în care s-au strîns informații despre viața personală a unei persoane ( cazul Leander contra Suediei http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57519)  în cazul interceptării comunicațiilor electronice și telefonice (cazul Klass contra Germaniei http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57510) supravegherea la locul de muncă (cazul Copland contra Regatului Unit http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=002-2765) utilizarea de sisteme CCTV (Peck contra Regatului Unit) protejarea imaginii unei persoane (cazul Von Hannover contra Germaniei http://hudoc.echr.co…

Model decizie avertisment scris