Treceți la conținutul principal

Liber la masuri de reglementare a jocurilor de noroc on-line

In cauza HIT si HIT Larex impotriva Bundesminister fϋr Finanzen (Finantele Austriece) Curtea de Justitie a Uniunii Europene a dat o hotarare istorica in ceea ce priveste dreptul statelor membre de a reglementa jocurile de noroc online. 

HIT si HIT LAREX societati din Slovenia care ofera jocuri de noroc on-line au fost refuzate de catre Ministerul de Finante al Austriei in ceea ce priveste cererea de a fi autorizate de desfasura astfel de activitati si pe teritoriul Austriei. Refuzul a venit sub motivul ca legile Austriei impun verificarea daca conditiile in care se desfasoara  jocurile indeplinesc standarde de siguranta pentru gambleri, iar in cazul acestora standardele au fost considerate a fi neindeplinite.

HIT si HIT LAREX au aratat ca au fost autorizate in Slovenia sa desfasoare acest gen de activitate si in consecinta impunerea unor cerinte suplimentare incalca dreptul unei intreprinderi din Uniunea Europeana de a presta liber servicii pe tot teritoriul Uniunii.

Curtea de Justitie a Uniunii Europene a sustinut insa pozitia MInisterului de Finante austriac aratand ca exista numeroase argumente morale, religioase si culturale care constituie un "interes public" suficient de important care sa justifice dreptul statelor de a legifera norme particulare privind modul de exercitare a acestei activitati precum si publicitatea privind jocurile de noroc.

Aceasta hotarare deschide statelor Uniunii Europene cale libera in a edicta norme particulare de la stat la stat privind activitatea de jocuri de noroc.

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare
-       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie;-  Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile; -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi;-       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;    Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventual alte documente de plată a datoriilor cătr…

Protecția datelor personale pentru toți

Pentru cei interesați de problematica protecției datelor personale -GDPR, am scris această carte, apărută în format electronic.

O puteți achiziționa aici.

Convenția Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) art. 8 din Convenție garantează respectarea dreptului de viață privată, familie, a domiciliului și a corespondenței. In baza acestei dispoziții Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărâri în legătură cu protecția datelor personale în cazuri în care s-au strîns informații despre viața personală a unei persoane ( cazul Leander contra Suediei http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57519)  în cazul interceptării comunicațiilor electronice și telefonice (cazul Klass contra Germaniei http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57510) supravegherea la locul de muncă (cazul Copland contra Regatului Unit http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=002-2765) utilizarea de sisteme CCTV (Peck contra Regatului Unit) protejarea imaginii unei persoane (cazul Von Hannover contra Germaniei http://hudoc.echr.co…

Model decizie avertisment scris