marți, 28 mai 2013

Buletin legislativ 20.05.13-24.05.13


ORDONANTA DE URGENTA nr. 46 din 21 mai 2013 privind criza financiara si insolventa unitatilor administrativ-teritoriale EMITENT: GUVERNUL  PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 24 mai 2013 Data intrării in vigoare: 24 Mai 201

Criza financiară este starea patrimoniului unităţii administrativ-teritoriale caracterizată prin existenţa unor dificultăţi financiare, prin lipsa acută de disponibilităţi băneşti, ce conduce la neachitarea obligaţiilor de plată, lichide şi exigibile, pe o anumită perioadă de timp. Criza financiară este prezumată în următoarele situaţii:
1) neachitarea obligaţiilor de plată, lichide şi exigibile, mai vechi de 90 de zile şi care depăşesc 15% din bugetul general al unităţii administrativ-teritoriale respective, cu excepţia celor aflate în litigiu comercial;
2) neachitarea drepturilor salariale prevăzute în bugetul local de venituri şi cheltuieli sau în bugetele instituţiilor ori serviciilor publice de interes local sau judeţean, după caz, pe o perioadă mai mare de 90 de zile de la data scadenţei.

Unităţile administrativ teritoriale sunt supuse unui plan de redresare.

Poate fi angajată răspunderea ordonatorilor de credite, personală.

Aceasta informare este o selectie a unor elemente de noutate legislativa cu scop strict informativ. Nu este considerate consiliere profesionala si drept urmare nu ne asumam nicio responsabilitate in acest sens.

Niciun comentariu: