Treceți la conținutul principal

Ce ne ingreuneaza munca

Ideile urmatoare vin dintr-o discutie legata de eficientizarea activitatii unui birou de avocatura, dar probabil se aplica oricarui biou. Deci:

- ai locuri unde se "gatuie" frecvent activitatea. Asta inseamna ca:
a. oamenii de acolo au sarcini foarte imprecis descrise si frustrante,
b. resursele alocate sunt insuficiente.
- prea multi care verifica. Daca un document trece  pe la multe persoane, verifica ce valoare adaugata are fiecare in parte. Deobicei o sa constati ca foarte putini fac ceva concret la acel document.
- in general asculta de cei de la nivelul de jos cand intocmesti un proces de verificare a documentelor. Sefii vor exagera intotdeauna necesitatea unor verificari, ca sa-si justifice importanta si activitatea.
- stabileste clar circuitul documentelor mai ales in era electronica. Tendinta este sa se faca copii peste copii ale aceluiasi document pina cand nimeni nu va sti cine are ultima versiune verificata si aprobata.
- rapoartele incarca timpul personalului de executie cu activitate neproductiva, iar sefii isi autojustifica existenta cu citirea lor. Stabiliti clar (si cu zgarcenie) de ce rapoarte e nevoie, si nu derogati de la acestea.

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare
-       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie;-  Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile; -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi;-       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;    Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventual alte documente de plată a datoriilor cătr…

Protecția datelor personale pentru toți

Pentru cei interesați de problematica protecției datelor personale -GDPR, am scris această carte, apărută în format electronic.

O puteți achiziționa aici.

Convenția Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) art. 8 din Convenție garantează respectarea dreptului de viață privată, familie, a domiciliului și a corespondenței. In baza acestei dispoziții Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărâri în legătură cu protecția datelor personale în cazuri în care s-au strîns informații despre viața personală a unei persoane ( cazul Leander contra Suediei http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57519)  în cazul interceptării comunicațiilor electronice și telefonice (cazul Klass contra Germaniei http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57510) supravegherea la locul de muncă (cazul Copland contra Regatului Unit http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=002-2765) utilizarea de sisteme CCTV (Peck contra Regatului Unit) protejarea imaginii unei persoane (cazul Von Hannover contra Germaniei http://hudoc.echr.co…

Model decizie avertisment scris