Treceți la conținutul principal

Ce ne ingreuneaza munca

Ideile urmatoare vin dintr-o discutie legata de eficientizarea activitatii unui birou de avocatura, dar probabil se aplica oricarui biou. Deci:

- ai locuri unde se "gatuie" frecvent activitatea. Asta inseamna ca:
a. oamenii de acolo au sarcini foarte imprecis descrise si frustrante,
b. resursele alocate sunt insuficiente.
- prea multi care verifica. Daca un document trece  pe la multe persoane, verifica ce valoare adaugata are fiecare in parte. Deobicei o sa constati ca foarte putini fac ceva concret la acel document.
- in general asculta de cei de la nivelul de jos cand intocmesti un proces de verificare a documentelor. Sefii vor exagera intotdeauna necesitatea unor verificari, ca sa-si justifice importanta si activitatea.
- stabileste clar circuitul documentelor mai ales in era electronica. Tendinta este sa se faca copii peste copii ale aceluiasi document pina cand nimeni nu va sti cine are ultima versiune verificata si aprobata.
- rapoartele incarca timpul personalului de executie cu activitate neproductiva, iar sefii isi autojustifica existenta cu citirea lor. Stabiliti clar (si cu zgarcenie) de ce rapoarte e nevoie, si nu derogati de la acestea.

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare
-       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie;-  Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile; -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi;-       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;    Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventual alte documente de plată a datoriilor cătr…

Model decizie avertisment scris

Convocare cercetare disciplinară- model

Antet


Nr.______/__________________


Către, Salariat
Adresa: ______________________


Prin prezenta va informam ca sunteti convocat la ________________, situat în_________________, în data de __________, ora _____ în vederea efectuării cercetarii disciplinare prealabile conform art. 251 alin. 2 din Codul Muncii.
Vă aducem la cunostinta ca veți fi cercetată disciplinar pentru faptul că __________________
_____________________________________________________________________.
. Este pusă în discuție încălcarea prevederilor cuprinse in urmatoarele documente:
-Regulamentului Intern, ________
-Codul Muncii______________,
-Fișa postului _______________
Vă informam ca puteți fi îinsoțită de către un reprezentant al salariaților, sau un avocat.
Persoana/persoanele împuternicite să efectueze cercetarea disciplinară sunt: ___________.
În cazul neprezentării dvs. la convocarea făcută, fără un motiv obiectiv, dă dreptul angajatorului să dispună sancționarea, fără efectuarea cercetării disciplinare prealabile.
În c…