Treceți la conținutul principal

Cloud si taxele


Imaterialitatea serviciilor electronice de tip cloud poate pune probleme legate de taxe, mai ales cand serviciul este oferit transfrontalier.

De pilda, daca privim cloud ca un serviciu, autoritatile fiscale pot sa considere ca loc  al taxarii locul unde se presteaza serviciul si chiar daca se presteaza serviciul de cloud din alta tara, sa solicite plata TVA in tara unde se presteaza serviciul.

Daca impreuna cu serviciul de cloud se pun la dispozitia utilizatorului si diverse aplicatii se poate pune problema platii unor drepturi de proprietate intelectual, unde regimul de taxare poate fi legat de teritoriul unde sunt achzitionate aceste drepturi.

In fine unele tari practica scheme de impozitare care impoziteaza chiar si profitul in locul unde acesta este obtinut, mai ales in situatii in care pot aprecia ca locul principal de desfasurare al activitatii este in tara unde este prestat serviciul si nu o tara unde este inregistrata compania prestatoare sau sunt plasate serverele.

Nu exista raspunsuri universal valabile la aceasta problema a taxelor legate de prestarea unui serviciu cloud dincolo de frontiera, insa este de dorit sa se ia in consideratie acest aspect si sa se studieze cu maxima atentie regimul de taxare al tarii unde se afla publicul tinata al serviciului oferit.

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare
-       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie;-  Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile; -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi;-       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;    Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventual alte documente de plată a datoriilor cătr…

Model decizie avertisment scris

Convocare cercetare disciplinară- model

Antet


Nr.______/__________________


Către, Salariat
Adresa: ______________________


Prin prezenta va informam ca sunteti convocat la ________________, situat în_________________, în data de __________, ora _____ în vederea efectuării cercetarii disciplinare prealabile conform art. 251 alin. 2 din Codul Muncii.
Vă aducem la cunostinta ca veți fi cercetată disciplinar pentru faptul că __________________
_____________________________________________________________________.
. Este pusă în discuție încălcarea prevederilor cuprinse in urmatoarele documente:
-Regulamentului Intern, ________
-Codul Muncii______________,
-Fișa postului _______________
Vă informam ca puteți fi îinsoțită de către un reprezentant al salariaților, sau un avocat.
Persoana/persoanele împuternicite să efectueze cercetarea disciplinară sunt: ___________.
În cazul neprezentării dvs. la convocarea făcută, fără un motiv obiectiv, dă dreptul angajatorului să dispună sancționarea, fără efectuarea cercetării disciplinare prealabile.
În c…