Treceți la conținutul principal

Cum se face la altii e-guvernare

La noi se vorbeste mult despre e-guvernare si se face putin.

Aflu de curand ce se face prin tari din apropierea noastra, adica tot din Est (adica care pot acuza si ele "greaua mostenire comunista")

E vorba de Slovacia. Care de la 1 septembrie 2013 va trece la informatizarea integrala a relatiei cu autoritatile publice.

Adica orice cetatean al Slovaciei de la 15 ani va primi cont gratuit de email cu un soi de semnatura digitala. Fiecare societate comerciala de la inregistrare va primi, asemenea, un astfel de cont. Rezidentii straini pot cere la randul lor un astfel de cont.

Toate comunicarile cu autoritatile publice se vor face electronic. Va exista o perioada de tranzitie de 18 luni in care vor mai functiona si serviciile in stil vechi. Pentru anumite autoritati unde prin specific procedurile electronice vor fi mai greu de implementat termenul de tranzitie poate fi prelungit pina la trei ani.

Pentru cei care nu au acces la internet vor fi puse la dispozitie ghisee publice si gratuite pentru a putea comunica cu autoritatile.

Desi suna a SF pentru Romania, aceasta se petrece in imediata noastra vecinatate. In Slovacia.


Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare
-       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie;-  Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile; -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi;-       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;    Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventual alte documente de plată a datoriilor cătr…

Model decizie avertisment scris

Convocare cercetare disciplinară- model

Antet


Nr.______/__________________


Către, Salariat
Adresa: ______________________


Prin prezenta va informam ca sunteti convocat la ________________, situat în_________________, în data de __________, ora _____ în vederea efectuării cercetarii disciplinare prealabile conform art. 251 alin. 2 din Codul Muncii.
Vă aducem la cunostinta ca veți fi cercetată disciplinar pentru faptul că __________________
_____________________________________________________________________.
. Este pusă în discuție încălcarea prevederilor cuprinse in urmatoarele documente:
-Regulamentului Intern, ________
-Codul Muncii______________,
-Fișa postului _______________
Vă informam ca puteți fi îinsoțită de către un reprezentant al salariaților, sau un avocat.
Persoana/persoanele împuternicite să efectueze cercetarea disciplinară sunt: ___________.
În cazul neprezentării dvs. la convocarea făcută, fără un motiv obiectiv, dă dreptul angajatorului să dispună sancționarea, fără efectuarea cercetării disciplinare prealabile.
În c…