Treceți la conținutul principal

Cum se face la altii e-guvernare

La noi se vorbeste mult despre e-guvernare si se face putin.

Aflu de curand ce se face prin tari din apropierea noastra, adica tot din Est (adica care pot acuza si ele "greaua mostenire comunista")

E vorba de Slovacia. Care de la 1 septembrie 2013 va trece la informatizarea integrala a relatiei cu autoritatile publice.

Adica orice cetatean al Slovaciei de la 15 ani va primi cont gratuit de email cu un soi de semnatura digitala. Fiecare societate comerciala de la inregistrare va primi, asemenea, un astfel de cont. Rezidentii straini pot cere la randul lor un astfel de cont.

Toate comunicarile cu autoritatile publice se vor face electronic. Va exista o perioada de tranzitie de 18 luni in care vor mai functiona si serviciile in stil vechi. Pentru anumite autoritati unde prin specific procedurile electronice vor fi mai greu de implementat termenul de tranzitie poate fi prelungit pina la trei ani.

Pentru cei care nu au acces la internet vor fi puse la dispozitie ghisee publice si gratuite pentru a putea comunica cu autoritatile.

Desi suna a SF pentru Romania, aceasta se petrece in imediata noastra vecinatate. In Slovacia.


Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare
-       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie;-  Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile; -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi;-       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;    Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventual alte documente de plată a datoriilor cătr…

Protecția datelor personale pentru toți

Pentru cei interesați de problematica protecției datelor personale -GDPR, am scris această carte, apărută în format electronic.

O puteți achiziționa aici.

Convenția Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) art. 8 din Convenție garantează respectarea dreptului de viață privată, familie, a domiciliului și a corespondenței. In baza acestei dispoziții Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărâri în legătură cu protecția datelor personale în cazuri în care s-au strîns informații despre viața personală a unei persoane ( cazul Leander contra Suediei http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57519)  în cazul interceptării comunicațiilor electronice și telefonice (cazul Klass contra Germaniei http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57510) supravegherea la locul de muncă (cazul Copland contra Regatului Unit http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=002-2765) utilizarea de sisteme CCTV (Peck contra Regatului Unit) protejarea imaginii unei persoane (cazul Von Hannover contra Germaniei http://hudoc.echr.co…

Model decizie avertisment scris