Treceți la conținutul principal

Cursurile de pregatire profesionala obligatorii - in contradictie cu dreptul Uniunii Europene?

Raspunsul este unul nuantat.

Recent Curtea de Justitie a Uniunii Europene a avut de raspuns la o intrebare preliminara care vine din Portugalia atacand aceasta tema  (Case C‑1/12 - Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas v Autoridade da Concorrência) 

In fapt, Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas (OTOC) un fel de ordin al contabililor din Portugalia, impune absolvirea unor cursuri de pregatire profesionala de catre contabili. (Avocatii din Romania stiu bine ce inseamna asta).
Problema care s-a pus este aceea ca aceste cursuri trebuiau efectuate fie la OTOC fie la prestatori selectionati dupa criterii "aleatorii".

CJUE a opinat ca organizarea de cursuri obligatorii in astfel de conditii in care prestatorii de servicii de training in materie sunt selectionati dupa criterii discriminatorii reprezinta o incalcare a liberei concurente, fiind o incalcare a art 101(3) din Tratatul de constituire a Uniunii Europene.

De tinut minte, ca sigur are aplicare si pe la uniunile profesionale romanesti.

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare
-       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie;-  Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile; -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi;-       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;    Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventual alte documente de plată a datoriilor cătr…

Protecția datelor personale pentru toți

Pentru cei interesați de problematica protecției datelor personale -GDPR, am scris această carte, apărută în format electronic.

O puteți achiziționa aici.

Convenția Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) art. 8 din Convenție garantează respectarea dreptului de viață privată, familie, a domiciliului și a corespondenței. In baza acestei dispoziții Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărâri în legătură cu protecția datelor personale în cazuri în care s-au strîns informații despre viața personală a unei persoane ( cazul Leander contra Suediei http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57519)  în cazul interceptării comunicațiilor electronice și telefonice (cazul Klass contra Germaniei http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57510) supravegherea la locul de muncă (cazul Copland contra Regatului Unit http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=002-2765) utilizarea de sisteme CCTV (Peck contra Regatului Unit) protejarea imaginii unei persoane (cazul Von Hannover contra Germaniei http://hudoc.echr.co…

Model decizie avertisment scris