Treceți la conținutul principal

Franciza, limitele clauzei de neconcurenta dupa incetarea contractului

La 7 februarie 2013 Curtea de Justitie a Uniunii Europene a data o hotarare foarte importanta legata de modul de interpretare a clauzei de neconcurenta dupa incetarea unui contract de franciza.(Case C-117/12. La Retoucherie de Manuela, S.L. v. La Retoucherie de Burgos, S.C.)

In fapt La Retoucherie de Manuela, S.L. fusese francizor pentru beneficiarul de franciza La Retoucherie de Burgos, S.C. In contractul de franciza era prevazuta o clauza prin care beneficiarul francizei, dupa incetarea contractului, trebuia sa se abtina de la acte de concurenta dpe intreg teritoriul pentru care fusese concedata franciza.

Contractele de franciza, ca si alte contracte de distributie, beneficiaza de o exceptie in bloc de la regulile generale privind concurenta, o serie de acorduri verticale cu efect de limitare a concurentei fiind permise. Printre acestea, sunt legale si clauze de nonconcurenta dupa incetarea contractului insa aceasta clauza trebuie sa se aplice numai la stabilimentele si teritoriul in care beneficiarul de franciza si-a desfasurat activitatea.

CJUE a fost pusa in situatia de a interpreta daca teritoriul pentru care a fost concedata franciza inseamna "stabilimentele si teritoriul pe care beneficiarul francizei si-a desfasurat activitatea"

Concluzia Curtii a fost ca o astfel de interpretare nu poate fi primita si intre teritoriul pentru care a fost concedata franciza si stabilimentele si teritoriul pe care beneficiarul francizei si-a desfasurat activitatea nu exista echivalenta", deoarece normele care permit astfel de intelegeri sunt norme de exceptie si trebuie interpretate in intelesul lor restrans. Astfel, o clauza de neconcurenta dupa incetarea contractului poate fi valida numai daca se refera strict la stabilimentele si teritoriul in care beneficiarul si-a desfasurat in mod efectiv activitatea, clauza prin care se impune a se abtine la acte de concutrenta pe intreg teritoriul pentru care a fost concedata franciza fiind prea extinsa si, deci, ilegala.

Aceste hotarari constituie izvor de drept si pe teritoriul Romaniei.

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare
-       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie;-  Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile; -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi;-       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;    Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventual alte documente de plată a datoriilor cătr…

Protecția datelor personale pentru toți

Pentru cei interesați de problematica protecției datelor personale -GDPR, am scris această carte, apărută în format electronic.

O puteți achiziționa aici.

Convenția Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) art. 8 din Convenție garantează respectarea dreptului de viață privată, familie, a domiciliului și a corespondenței. In baza acestei dispoziții Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărâri în legătură cu protecția datelor personale în cazuri în care s-au strîns informații despre viața personală a unei persoane ( cazul Leander contra Suediei http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57519)  în cazul interceptării comunicațiilor electronice și telefonice (cazul Klass contra Germaniei http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57510) supravegherea la locul de muncă (cazul Copland contra Regatului Unit http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=002-2765) utilizarea de sisteme CCTV (Peck contra Regatului Unit) protejarea imaginii unei persoane (cazul Von Hannover contra Germaniei http://hudoc.echr.co…

Model decizie avertisment scris