miercuri, 8 mai 2013

Imobil nationalizat. Exceptie de la procedura Legii 10/2001


Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a hotărât că doar în privinţa imobilelor preluate în mod abuziv de stat şi care se mai aflau în posesia acestuia la data intrării în vigoare a Legii nr. 10/2001, în vederea restituirii acestora este obligatorie parcurgerea procedurii prevăzute de această lege, cu excluderea altor mijloace prevăzute de dreptul comun. Însă, în ceea ce priveşte imobilele care nu se mai aflau în proprietatea statului la data de 14 februarie 2001, este posibilă exercitarea unei acţiuni în revendicare întrucât nu există niciun text de lege care să interzică introducerea unei astfel de acţiuni, de drept comun, îndreptate împotriva cumpărătorilor imobilelor după intrarea în vigoare a Legii nr. 10/2001, aceştia nefiind implicaţi în procedura Legii nr. 10/2001. Înalta Curte a mai statuat că în această situaţie este însă necesar să se analizeze, în funcţie de circumstanţele concrete ale cauzei, dacă admiterea acţiunii în revendicare nu ar aduce atingere unui alt drept de proprietate, de asemenea ocrotit, ori securităţii raporturilor juridice. (Decizia nr. 1838 din 14 martie 2012 pronunţată în recurs de Secţia I civilă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie având ca obiect acţiune în revendicare)

Niciun comentariu: