Treceți la conținutul principal

Piata de proprietate intelectuala second-hand, abordare contradictorie in USA si Europa

ReDigi este (era)  un serviciu care oferea o platforma pe Internet prin care utilizatorii puteau vinde muzica second-hand. Adica se putea face upload cu muzica cumparata legal (de exemplu de la iTunes) si revinde catre cei interesati. Serviciul verifica sursa fisierului fiind refuzate rip-rile de CD sau alte fisiere din surse dubioase.

ReDigi a fost dat in judecata in fata instantelor americane si a fost gasit raspunzator de incalcarea dreptului de autor. Instanta americana s-a facut ecoul teoriei "primei vanzari" si anume ca licenta acordata utilizatorului la vanzarea unei fonograme exclude revanzarea.

Curtea de Justitie a Uniunii Europene a avut o abordare diametral opusa intr-un caz similar (desi nu chiar identic). In cazul UsedSoft - C-128/11 - (dupa cum spune numele, o platforma on line pe care se revindeau soft-uri second-hand) instanta europeana a considerat ca o astfel de activitate nu incalca dreptul de proprietate intelectuala a detinatorului originar de drepturi asupra soft-ului.

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare
-       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie;-  Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile; -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi;-       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;    Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventual alte documente de plată a datoriilor cătr…

Protecția datelor personale pentru toți

Pentru cei interesați de problematica protecției datelor personale -GDPR, am scris această carte, apărută în format electronic.

O puteți achiziționa aici.

Convenția Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) art. 8 din Convenție garantează respectarea dreptului de viață privată, familie, a domiciliului și a corespondenței. In baza acestei dispoziții Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărâri în legătură cu protecția datelor personale în cazuri în care s-au strîns informații despre viața personală a unei persoane ( cazul Leander contra Suediei http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57519)  în cazul interceptării comunicațiilor electronice și telefonice (cazul Klass contra Germaniei http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57510) supravegherea la locul de muncă (cazul Copland contra Regatului Unit http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=002-2765) utilizarea de sisteme CCTV (Peck contra Regatului Unit) protejarea imaginii unei persoane (cazul Von Hannover contra Germaniei http://hudoc.echr.co…

Model decizie avertisment scris