Treceți la conținutul principal

Postări

Se afișează postări din iunie, 2013

Buletin legislativ 17.06.13-21.06.13

Financiar-fiscal ORDIN nr. 622 din 31 mai 2013 privind modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 296/2013 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea sumei reprezentand timbrul de mediu pentru autovehicule si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare EMITENT: AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA  PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 17 iunie 2013 ORDIN nr. 710 din 4 aprilie 2013 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 2.508/2007 privind aprobarea listelor de cheltuieli eligibile pentru proiectele finantate in cadrul operatiunilor 2.2.1 "Dezvoltarea infrastructurii CD existente si crearea de noi infrastructuri (laboratoare, centre de cercetare)" si 2.3.1 "Sprijin pentru start-up-urile si spin-off-urile inovative" ale axei prioritare 2 "Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare" din cadrul Programului operational sectoria

Desfacere contract de munca - motivare decizie (7)

R O M Â N I A CURTEA DE  A P E L   B U C U R E Ş T I SECŢIA A VII-A CIVILĂ ŞI PENTRU CAUZE PRIVIND CONFLICTE DE MUNCĂ SI ASIGURĂRI SOCIALE DOSAR  NR(...)  ( număr în format vechi 3602/2009  ) DECIZIA CIVILĂ NR.5892/R/ Şedinţa  publică de la 22 octombrie  2009 Curtea constituită din: PREŞEDINTE- (...) (...) (...) JUDECĂTOR – (...) (...) (...) JUDECĂTOR – (...) (...) H. GREFIER – E. J. ______ Pe rol pronunţarea asupra cauzei civile, privind recursul formulat de recurenta (...) ”N. Servicii” SRL , împotriva sentinţei civile nr.1171 din data de 11 februarie 2009, pronunţată de  T r i b u n a l u l   B u c u r e ş t i – Secţia a VIII-a Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, în dosarul nr.28252/3/LM/2008, în contradictoriu cu intimata E. B. E. . Dezbaterile în fond au avut loc în şedinţa publică din data de 16 octombrie 2009, fiind consemnate separat în încheierea de şedinţă de la acea dată, care face parte integrantă din prezenta, iar Curtea, pentru a da po

Desfacere contract de munca - motivarea deciziei (6)

Dosar nr(...) (Număr în format vechi 3445/2009) R O M Â N I A CURTEA DE  A P E L   B U C U R E Ş T I SECŢIA A VII-A CIVILĂ ŞI PENTRU CAUZE PRIVIND CONFLICTE DE MUNCĂ SI ASIGURĂRI SOCIALE DECIZIE Nr. 5514R Şedinţa  publică de la 12 Octombrie 2009 Completul compus din:   PREŞEDINTE – (...) (...) (...) JUDECĂTOR - (...) A (...)                    JUDECĂTOR - (...) (...) T.           GREFIER - J. S. N. Pe rol judecarea recursului formulat de recurenta U. T. , împotriva sentinţei civile nr.1263/16.02.2009, pronunţată de  T r i b u n a l u l   B u c u r e ş t i Secţia a VIII-a Civilă, Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, în dosarul nr(...), în contradictoriu cu intimata ŞCOALA NAŢIONALĂ DE SĂNĂTATE PUBLICĂ ŞI MANAGEMENT SANITAR   având ca obiect contestaţie decizie de concediere. La apelul nominal făcut în şedinţa publică au răspuns: recurenta U. T. prin avocat E. D., cu împuternicire avocaţială nr.(...)/28.07.2008, aflată la fila 6 din dosarul de fond, intim