Treceți la conținutul principal

Amprente - decizie istorica a Curtii Europene a Drepturilor Omului

In 18 aprilie 2013 Curtea Europeana a Drepturilor Omului a statuat ca stocarea amprentelor unei persoane intr-o baza de date, date colectate ca urmare a unei anchete de natura penala, atinge dreptul la viata privata al persoanei incalcand art. 8 din Conventia Euroepana a Drepturilor Omului.

Cazul vine din Franta unde o persoana a cerut sa-i fie indepartate din bazele de date ale politiei amprentele care i-au fost colectate in cursul unei anchete penale. Cererea a fost respinsa  in temeiul unor dispozitii interne franceze.

Desigur cazul are aspecte particulare si nu trebuie generalizat in sensul ca orice colectare de amprente va fi considerata o actiune impotriva Drepturilor Omului, dar in mod sigur aceasta hotarare va pune in dificultate autoritatile nationale din Europa, care in ultimul timp, invocand diverse justificari de preventie a criminalitatii, au trecut la stocarea pe scara larga a amprentelor cetatenilor.

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare
-       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie;-  Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile; -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi;-       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;    Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventual alte documente de plată a datoriilor cătr…

Model decizie avertisment scris

Protecția datelor personale pentru toți

Pentru cei interesați de problematica protecției datelor personale -GDPR, am scris această carte, apărută în format electronic.

O puteți achiziționa aici.

Convenția Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) art. 8 din Convenție garantează respectarea dreptului de viață privată, familie, a domiciliului și a corespondenței. In baza acestei dispoziții Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărâri în legătură cu protecția datelor personale în cazuri în care s-au strîns informații despre viața personală a unei persoane ( cazul Leander contra Suediei http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57519)  în cazul interceptării comunicațiilor electronice și telefonice (cazul Klass contra Germaniei http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57510) supravegherea la locul de muncă (cazul Copland contra Regatului Unit http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=002-2765) utilizarea de sisteme CCTV (Peck contra Regatului Unit) protejarea imaginii unei persoane (cazul Von Hannover contra Germaniei http://hudoc.echr.co…