Treceți la conținutul principal

Amprente - decizie istorica a Curtii Europene a Drepturilor Omului

In 18 aprilie 2013 Curtea Europeana a Drepturilor Omului a statuat ca stocarea amprentelor unei persoane intr-o baza de date, date colectate ca urmare a unei anchete de natura penala, atinge dreptul la viata privata al persoanei incalcand art. 8 din Conventia Euroepana a Drepturilor Omului.

Cazul vine din Franta unde o persoana a cerut sa-i fie indepartate din bazele de date ale politiei amprentele care i-au fost colectate in cursul unei anchete penale. Cererea a fost respinsa  in temeiul unor dispozitii interne franceze.

Desigur cazul are aspecte particulare si nu trebuie generalizat in sensul ca orice colectare de amprente va fi considerata o actiune impotriva Drepturilor Omului, dar in mod sigur aceasta hotarare va pune in dificultate autoritatile nationale din Europa, care in ultimul timp, invocand diverse justificari de preventie a criminalitatii, au trecut la stocarea pe scara larga a amprentelor cetatenilor.

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare
-       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie;-  Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile; -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi;-       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;    Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventual alte documente de plată a datoriilor cătr…

Model decizie avertisment scris

Convocare cercetare disciplinară- model

Antet


Nr.______/__________________


Către, Salariat
Adresa: ______________________


Prin prezenta va informam ca sunteti convocat la ________________, situat în_________________, în data de __________, ora _____ în vederea efectuării cercetarii disciplinare prealabile conform art. 251 alin. 2 din Codul Muncii.
Vă aducem la cunostinta ca veți fi cercetată disciplinar pentru faptul că __________________
_____________________________________________________________________.
. Este pusă în discuție încălcarea prevederilor cuprinse in urmatoarele documente:
-Regulamentului Intern, ________
-Codul Muncii______________,
-Fișa postului _______________
Vă informam ca puteți fi îinsoțită de către un reprezentant al salariaților, sau un avocat.
Persoana/persoanele împuternicite să efectueze cercetarea disciplinară sunt: ___________.
În cazul neprezentării dvs. la convocarea făcută, fără un motiv obiectiv, dă dreptul angajatorului să dispună sancționarea, fără efectuarea cercetării disciplinare prealabile.
În c…