Treceți la conținutul principal

Buletin legislativ 10.06.13-14.06.13

Financiar-fiscal

Ordinul nr. 641/2013 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 341 din 11/06/2013 Actul a intrat in vigoare la data de 11 iunie 2013

Este vorba de formularul 221 venituri din activităţi agricole impuse pe norme de venit.

Ordinul nr. 1.356/2013 pentru aprobarea modelelor şi conţinutului formularelor utilizate în activitatea de inspecţie fiscală Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 346 din 12/06/2013 Actul a intrat in vigoare la data de 12 iunie 2013

Ordinul nr. 607/2013 privind aprobarea Procedurii de implementare şi de administrare a grupului fiscal unic, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 345 din 12/06/2013 Actul a intrat in vigoare la data de 12 iunie 2013

Procedura de implementare şi de administrare a grupului fiscal unic din 29.05.2013 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 345 din 12/06/2013 Actul a intrat in vigoare la data de 12 iunie 2013

Agricultură, produse alimentare

Ordonanţa de urgenţă nr. 58/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 283/2010 privind camerele pentru agricultură, industrie alimentară, piscicultură, silvicultură şi dezvoltare rurală şi pentru abrogarea art. II din Legea nr. 122/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 283/2010 privind camerele pentru agricultură, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 347 din 12/06/2013 Actul a intrat in vigoare la data de 12 iunie 2013

Procedurile privind omologarea, comerţul paralel şi de aprobare a celei de a doua denumiri comerciale pentru un produs de protecţie a plantelor omologat pe teritoriul României din 07.03.2013 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 346 din 12/06/2013 Actul a intrat in vigoare la data de 12 iunie 2013

Muncă protecţie socială, calificări

Legea nr. 179/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de  Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 348 din 13/06/2013 Actul a intrat in vigoare la data de 16 iunie 2013

Diverse

Procedura privind alimentarea cu gaze naturale a consumatorului izolat tip A din 07.06.2013 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 336 din 10/06/2013 Actul a intrat in vigoare la data de 10 iunie 2013

Ordinul nr. 82/2013 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 268/2010 privind procedura de examinare pentru obţinerea permisului de conducere Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 340 din 11/06/2013 Actul a intrat in vigoare la data de 11 iunie 2013

Hotărârea nr. 322/2013 privind restricţiile de utilizare a anumitor substanţe periculoase în  Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 348 din 13/06/2013 Actul a intrat in vigoare la data de 13 iunie 2013

Ordinul nr. 65/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare şi alimentaţie publică, a licenţelor Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 353 din 14/06/2013 Actul a intrat in vigoare la data de 14 iunie 2013


Aceasta informare este o selectie a unor elemente de noutate legislativa cu scop strict informativ. Nu este considerate consiliere profesionala si drept urmare nu ne asumam nicio responsabilitate in acest sens. 

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare
-       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie;-  Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile; -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi;-       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;    Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventual alte documente de plată a datoriilor cătr…

Model decizie avertisment scris

Convocare cercetare disciplinară- model

Antet


Nr.______/__________________


Către, Salariat
Adresa: ______________________


Prin prezenta va informam ca sunteti convocat la ________________, situat în_________________, în data de __________, ora _____ în vederea efectuării cercetarii disciplinare prealabile conform art. 251 alin. 2 din Codul Muncii.
Vă aducem la cunostinta ca veți fi cercetată disciplinar pentru faptul că __________________
_____________________________________________________________________.
. Este pusă în discuție încălcarea prevederilor cuprinse in urmatoarele documente:
-Regulamentului Intern, ________
-Codul Muncii______________,
-Fișa postului _______________
Vă informam ca puteți fi îinsoțită de către un reprezentant al salariaților, sau un avocat.
Persoana/persoanele împuternicite să efectueze cercetarea disciplinară sunt: ___________.
În cazul neprezentării dvs. la convocarea făcută, fără un motiv obiectiv, dă dreptul angajatorului să dispună sancționarea, fără efectuarea cercetării disciplinare prealabile.
În c…