marți, 18 iunie 2013

Buletin legislativ 10.06.13-14.06.13

Financiar-fiscal

Ordinul nr. 641/2013 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 341 din 11/06/2013 Actul a intrat in vigoare la data de 11 iunie 2013

Este vorba de formularul 221 venituri din activităţi agricole impuse pe norme de venit.

Ordinul nr. 1.356/2013 pentru aprobarea modelelor şi conţinutului formularelor utilizate în activitatea de inspecţie fiscală Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 346 din 12/06/2013 Actul a intrat in vigoare la data de 12 iunie 2013

Ordinul nr. 607/2013 privind aprobarea Procedurii de implementare şi de administrare a grupului fiscal unic, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 345 din 12/06/2013 Actul a intrat in vigoare la data de 12 iunie 2013

Procedura de implementare şi de administrare a grupului fiscal unic din 29.05.2013 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 345 din 12/06/2013 Actul a intrat in vigoare la data de 12 iunie 2013

Agricultură, produse alimentare

Ordonanţa de urgenţă nr. 58/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 283/2010 privind camerele pentru agricultură, industrie alimentară, piscicultură, silvicultură şi dezvoltare rurală şi pentru abrogarea art. II din Legea nr. 122/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 283/2010 privind camerele pentru agricultură, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 347 din 12/06/2013 Actul a intrat in vigoare la data de 12 iunie 2013

Procedurile privind omologarea, comerţul paralel şi de aprobare a celei de a doua denumiri comerciale pentru un produs de protecţie a plantelor omologat pe teritoriul României din 07.03.2013 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 346 din 12/06/2013 Actul a intrat in vigoare la data de 12 iunie 2013

Muncă protecţie socială, calificări

Legea nr. 179/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de  Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 348 din 13/06/2013 Actul a intrat in vigoare la data de 16 iunie 2013

Diverse

Procedura privind alimentarea cu gaze naturale a consumatorului izolat tip A din 07.06.2013 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 336 din 10/06/2013 Actul a intrat in vigoare la data de 10 iunie 2013

Ordinul nr. 82/2013 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 268/2010 privind procedura de examinare pentru obţinerea permisului de conducere Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 340 din 11/06/2013 Actul a intrat in vigoare la data de 11 iunie 2013

Hotărârea nr. 322/2013 privind restricţiile de utilizare a anumitor substanţe periculoase în  Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 348 din 13/06/2013 Actul a intrat in vigoare la data de 13 iunie 2013

Ordinul nr. 65/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare şi alimentaţie publică, a licenţelor Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 353 din 14/06/2013 Actul a intrat in vigoare la data de 14 iunie 2013


Aceasta informare este o selectie a unor elemente de noutate legislativa cu scop strict informativ. Nu este considerate consiliere profesionala si drept urmare nu ne asumam nicio responsabilitate in acest sens. 

Niciun comentariu: