Treceți la conținutul principal

Buletin legislativ 27.05.13-31.05.13

Financiar-fiscal

HOTARARE nr. 276 din 21 mai 2013 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe EMITENT: GUVERNUL  PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 30 mai 2013 Data intrarii in vigoare: 01 Iulie 2013

Noua valoare minimă pentru mijloace fixe va fi de 2500 lei

Agricultură, produse alimentare

ORDIN nr. 378 din 23 mai 2013 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 219/2007 pentru aprobarea regulilor privind inregistrarea operatorilor in agricultura ecologica EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE  PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 301 din 27 mai 2013  Data intrarii in vigoare: 27 Mai 2013

În fiecare an, până la data de 31 august (inclusiv), operatorii au obligaţia de a-şi înregistra activitatea la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti.

Proprietate imobiliară

ORDIN nr. 31 din 22 mai 2013 pentru aprobarea Metodologiei privind reglementarea conditiilor pentru preluarea de capacitati energetice de distributie a energiei electrice EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL ENERGIEI  PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 308 din 29 mai 2013 Data intrarii in vigoare: 29 Mai 2013

Ordinul reglementează o situaţie des întâlnită în care reţelele electrice erau construite de persoane private şi preluate obligatoriu de distribuitorii de energie electrică, situaţii, care, în lipsa reglementării şi poziţia de monopol a distribuitorilor, generau  situaţii controversate.

Protecţia consumatorilor

ORDIN nr. 173 din 2 aprilie 2013 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii, padurilor, apelor si mediului, al ministrului sanatatii si al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor nr. 510/768/319/2003 pentru aprobarea Normelor cu privire la natura, compozitia, fabricarea si etichetarea sucurilor din fructe si ale altor produse similare destinate consumului uman EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE  PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 29 mai 2013 Data intrarii in vigoare: 28 Octombrie 2013

Muncă, protecţie socială, calificări

ORDIN nr. 692 din 23 mai 2013 privind modificarea cap. 1 din anexa la Ordinul ministrului muncii, familiei si egalitatii de sanse si al ministrului sanatatii publice nr. 762/1.992/2007 pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza carora se stabileste incadrarea in grad de handicap EMITENT: MINISTERUL SANATATII  PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 30 mai 2013 Data intrarii in vigoare: 30 Mai 2013

Proceduri judiciare

DECIZIE nr. 174 din 28 martie 2013 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 8 alin. (2) din Legea nr. 61/1991 pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA  PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 315 din 31 mai 2013 Data intrarii in vigoare: 31 Mai 2013

Admite excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Marius Enache în Dosarul nr. 8.399/302/2012 al Judecătoriei Sectorului 5 Bucureşti - Secţia a II-a civilă şi constată că dispoziţiile art. 8 alin. (2) din Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată, sunt neconstituţionale. Este vorba de faptul că respectiva normă nu dădea dreptul  la recurs împotriva hotărârilor care soluţionau contestaţiile împotriva proceselor-verbale contravenţionale.

Diverse

HOTARARE nr. 274 din 15 mai 2013 privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investitiile realizate de intreprinderile mici si mijlocii EMITENT: GUVERNUL  PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 305 din 28 mai 2013 Data intrarii in vigoare: 28 Mai 2013

Aceasta informare este o selectie a unor elemente de noutate legislativa cu scop strict informativ. Nu este considerate consiliere profesionala si drept urmare nu ne asumam nicio responsabilitate in acest sens.

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare
-       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie;-  Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile; -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi;-       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;    Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventual alte documente de plată a datoriilor cătr…

Model decizie avertisment scris

Convocare cercetare disciplinară- model

Antet


Nr.______/__________________


Către, Salariat
Adresa: ______________________


Prin prezenta va informam ca sunteti convocat la ________________, situat în_________________, în data de __________, ora _____ în vederea efectuării cercetarii disciplinare prealabile conform art. 251 alin. 2 din Codul Muncii.
Vă aducem la cunostinta ca veți fi cercetată disciplinar pentru faptul că __________________
_____________________________________________________________________.
. Este pusă în discuție încălcarea prevederilor cuprinse in urmatoarele documente:
-Regulamentului Intern, ________
-Codul Muncii______________,
-Fișa postului _______________
Vă informam ca puteți fi îinsoțită de către un reprezentant al salariaților, sau un avocat.
Persoana/persoanele împuternicite să efectueze cercetarea disciplinară sunt: ___________.
În cazul neprezentării dvs. la convocarea făcută, fără un motiv obiectiv, dă dreptul angajatorului să dispună sancționarea, fără efectuarea cercetării disciplinare prealabile.
În c…