Treceți la conținutul principal

Scialla


Pentru ca tot vorbeam despre  filmul Scialla iata si mesajul de baza si tema muzicala a filmului.

Scialla, il telefono squilla
Scialla, non ha suonato la sveglia
Scialla, il mondo è fuori che aspetta
Quando tutto va secondo i piani
Scialla, il telefono squilla
Scialla, non ha suonato la sveglia
Scialla, il mondo è fuori che aspetta
Scialla 

Tutto è a posto quando è scialla brillo sotto il sole
Soldi in tasca quanto basta ai piedi scarpe nuove
E non c'è limite sei scialla sei il numero uno
Hai il mondo in mano e se lo vuoi non ti ferma nessuno
E scialla e tu sei pronto, sorridi al nuovo giorno,
talmente scialla tocchi il cielo ci metti un secondo
Scialla come quando tutto va secondo i piani,
e me la sento scialla, non rispondo se mi chiami
Quando è scialla a testa alta ti senti un signore
Prendi e alzi la voce non sei più uno spettatore
Io me la sento scialla non c'è un'altra via di uscita
Nell'averla vinta mentre lotto contro questa vita

Scialla, il telefono squilla
Scialla, non ha suonato la sveglia
Scialla, il mondo è fuori che aspetta
quando tutto va secondo i piani
Scialla, il telefono squilla
Scialla, non ha suonato la sveglia
Scialla, il mondo è fuori che aspetta
Scialla, ai miei problemi ci penso domani

È scialla 24 ore su 7 giorni
E' talmente scialla che quando esci non sai se ritorni
E ogni momento è buono, è scialla sul tuo trono
Ti senti Renzo come prima eri steso giù al suolo
E' scialla come Luca, è scialla come Prince, fin qui tutto bene
E' scialla tanto qua vivi una volta sola
Sorridi è scialla anche quando sei con l'acqua alla gola
E' scialla come quando è grigio e non c'è più un colore,
sei chiuso in casa e vivi scialla mentre fuori piove
E' scialla come a scuola, entri in seconda ora
Quando sei con gli amici e scialla la giornata vola

Scialla, il telefono squilla
Scialla, non ha suonato la sveglia
Scialla, il mondo è fuori che aspetta
Quando tutto va secondo i piani
Scialla, il telefono squilla
Scialla, non ha suonato la sveglia
Scialla, il mondo è fuori che aspetta
Scialla, ai miei problemi ci penso domani
Scialla, oh oh oh, Scialla....

E' scialla come quand'è domenica mattina
Non devi alzarti, è il più bel giorno della tua vita
E' scialla come quando il mondo è chiuso in una mano
E ti addormenti ancora vestito sopra il divano
E' scialla come un rasta, che fuma e si rilassa
Tu non vuoi più stressarti, vuoi divertirti e basta
Quando la vita non regala, è una lotta continua
Sei sempre allerta come un soldato in prima linea
Sei scialla anche quando sei sotto tiro
Quando diventi tu il bersaglio dentro quel mirino
E' scialla come un bimbo in braccio alla sua mamma
Vedi scialla col sorriso anche quando sei in mezzo al dramma

Scialla, il telefono squilla
Scialla, non ha suonato la sveglia
Scialla, il mondo è fuori che aspetta
Quando tutto va secondo i piani
Scialla, il telefono squilla
Scialla, non ha suonato la sveglia
Scialla, il mondo è fuori che aspetta
Scialla, ai miei problemi ci penso domani

http://www.youtube.com/watch?v=5K1JAJymtrQ

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare
-       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie;-  Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile; -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi;-       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;    Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventual alte documente de plată a datoriilor cătr…

Model decizie avertisment scris

Protecția datelor personale pentru toți

Pentru cei interesați de problematica protecției datelor personale -GDPR, am scris această carte, apărută în format electronic.

O puteți achiziționa aici.

Convenția Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) art. 8 din Convenție garantează respectarea dreptului de viață privată, familie, a domiciliului și a corespondenței. In baza acestei dispoziții Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărâri în legătură cu protecția datelor personale în cazuri în care s-au strîns informații despre viața personală a unei persoane ( cazul Leander contra Suediei http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57519)  în cazul interceptării comunicațiilor electronice și telefonice (cazul Klass contra Germaniei http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57510) supravegherea la locul de muncă (cazul Copland contra Regatului Unit http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=002-2765) utilizarea de sisteme CCTV (Peck contra Regatului Unit) protejarea imaginii unei persoane (cazul Von Hannover contra Germaniei http://hudoc.echr.co…