Treceți la conținutul principal

American Gods

Neil Gaiman, American Gods,

O carte care a făcut multă vâlvă în America, editată în multe ediţii, dovadă clară a succesului, şi care a ajuns obiect de studiu în universităţile americane, deşi autorul e cât se poate de în viaţă.

E o carte care pleacă de la un Motto care ar putea fi rezumat aşa: America e ţara unde zeii celor care au emigrat spre pământul făgăduinţei, din toată lumea, nu prea şi-au găsit locul. E o ţără fără zei.

Sau poate nu e aşa. Sub pretextul aventurilor personajului principal Shadow, care se plimbă prin o mulţime de locuri din America, vom descoperi că America, totuşi, are zeii săi. Nu se simt prea bine (un zeu moare când rămâne fără adoratori), îi descoperim în iposteze prozaice, dar încă vieţuiesc şi mai fac minuni.

Cartea are însă o mare problemă: planul general narativ cam lipseşte , e înlocuit de o alegorie cu Wednesday şi Shadow, zeul tată şi fiul, unde fiul moare răstignit (în copac, nu pe cruce) şi învie.

Pe de altă parte la nivelul micro al naraţiunii, compunerea firelor narative, să le spunem secundare, mici nuvele în sine, acolo Neil Gaiman este foarte bun şi stăpâneşte  arta de a te face să te ţină lipit de carte. Astfel, că iese un fel de soap opera, un mozaic de episoade care în sine sunt bine scrise, dar ansamblul cam dezamăgeşte.

Totuşi, trebuie să recunosc că e o carte care în cazul meu şi-a atins ţintă. Până să citesc această carte nu mi-am dorit niciodată să fac o vizită în America. Acum parcă îmi doresc să mă duc pe acolo, poate întâlnesc şi eu un zeu american, cam prozaic, dar încă în stare să facă minuni.


Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare
-       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie;-  Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile; -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi;-       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;    Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventual alte documente de plată a datoriilor cătr…

Model decizie avertisment scris

Protecția datelor personale pentru toți

Pentru cei interesați de problematica protecției datelor personale -GDPR, am scris această carte, apărută în format electronic.

O puteți achiziționa aici.

Convenția Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) art. 8 din Convenție garantează respectarea dreptului de viață privată, familie, a domiciliului și a corespondenței. In baza acestei dispoziții Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărâri în legătură cu protecția datelor personale în cazuri în care s-au strîns informații despre viața personală a unei persoane ( cazul Leander contra Suediei http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57519)  în cazul interceptării comunicațiilor electronice și telefonice (cazul Klass contra Germaniei http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57510) supravegherea la locul de muncă (cazul Copland contra Regatului Unit http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=002-2765) utilizarea de sisteme CCTV (Peck contra Regatului Unit) protejarea imaginii unei persoane (cazul Von Hannover contra Germaniei http://hudoc.echr.co…