marți, 2 iulie 2013

Bultin legislativ 24.06.13-28.06.13

Proceduri judiciare

LEGE nr. 214 din 28 iunie 2013 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 4/2013 privind modificarea Legii nr. 76/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative conexe EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 388 din 28 iunie 2013

Efectuarea procedurii de informare asupra avantajelor medierii poate fi realizată de către judecător, procuror, consilier juridic, avocat, notar, caz în care aceasta se atestă în scris.

HOTARARE nr. 1 din 17 mai 2013 pentru modificarea Statutului Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti si al profesiei de executor judecatoresc, aprobat prin Hotararea Congresului Extraordinar al Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti nr. 19/2010 EMITENT: UNIUNEA NATIONALA A EXECUTORILOR JUDECATORESTI  PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 25 iunie 2013

Tarifele maximale privind onorariile executorilor au fost eliminate.

ORDONANTA DE URGENTA nr. 63 din 19 iunie 2013 pentru modificarea art. 13 alin. (1^2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 43/2002 privind Directia Nationala Anticoruptie EMITENT: GUVERNUL  PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 377 din 26 iunie 2013

Direcţia Naţională Anticorupţie este competentă să efectueze urmărirea penală, dacă s-a cauzat o pagubă materială mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro, în cazul infracţiunilor prevăzute la art. 246, 247, 248 şi 248^1 din Codul penal.

Transport

ORDIN nr. 859 din 7 iunie 2013 pentru aprobarea "Regulamentului de navigatie pe Dunare in sectorul romanesc" - editia 2013 EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR  PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 378 din 26 iunie 2013

Achiziţii publice
LEGE nr. 193 din 26 iunie 2013 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 77/2012 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii

Regiile autonome sau companiile naţionale/societăţile comerciale sunt eliminate dintre subiecţii acre trebuie să aplice legislaţia achiziţiilor publice.
Cresc pragurile valorice până la acre se pot face achiziţii fără urmarea procedurilor şi anume autoritatea contractantă poate achiziţiona direct produse, servicii sau lucrări, în măsura în care valoarea achiziţiei, estimată, nu depăşeşte echivalentul în lei a 30.000 euro exclusiv T.V.A. pentru fiecare achiziţie de produse ori servicii, respectiv a 100.000 euro exclusiv T.V.A. pentru fiecare achiziţie de lucrări. Achiziţia se realizează pe bază de document justificativ

Diverse

ORDIN nr. 2.121 din 6 iunie 2013 pentru aprobarea reglementarii tehnice "Ghid privind inspectia energetica a cazanelor si a sistemelor de incalzire din cladiri", indicativ GEx 010 – 2013 EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE SI ADMINISTRATIEI PUBLICE  PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 25 iunie 2013


Aceasta informare este o selectie a unor elemente de noutate legislativa cu scop strict informativ. Nu este considerate consiliere profesionala si drept urmare nu ne asumam nicio responsabilitate in acest sens.

Niciun comentariu: